По предложение на гръцкия заместник министър по гражданска защита от 22 юли, четвъртък, влизат в сила нови ограничения по всички гранични пунктове на южната ни съседка.

Не пускат обратно заетите в земеделието на Гърция преди 4.08

От България по съществени причини /семейни, служебни и здравни/ ще може да се влиза само през две ГКПП, това са Кулата-Промахон и Маказа-Нимфея.

Новите ограничения не касаят пътуващите с цел туризъм до южната ни съседка. За тях отново ще е необходим QR код от специализирания сайт и сертификат за отрицателен PCR тест.

Категориите, които обхващат новите ограничения, са 2, това са пътуващите, поради т.нар. съществени причини, и работещите на временни договори, сезонните работници.

От 0 часа на 22 юли до 4 август тези, които пътуват по съществени причини, ще могат да го правят през горепосочените два гранични пункта с Гърция.

За да бъде допуснато влизането в южната ни съседка е необходимо да бъдат представени документи, които да удостоверяват, че то е съществено. Например, ако се касае за лечение, е необходим документ от съответната гръцка болница.

Продължават проверките за спазване на мерките в южната ни съседка

Достъпът в Гърция е възможен и при недвижим имот, като се представя нотариален акт, това също минава за съществена причина.

В съобщението на Външното ни министерство, че новите правила вече обхващат и гръцки граждани, които са с разрешение за пребиваване в чужбина, да попълват формуляр и да представят QR код на границата.

Попълването на формуляра следва да е преди да се влезе в страната.

Гръцките здравни власти ще продължат да извършват постоянни мерки за това дали се спазват определените противоепидемични мерки, чиято е цел е възпиране разпространението на COVID-19.

Проверките няма да се ограничават само до гражданите, тоест до физическите лица, но и до фирмите.

За заетите в гръцкото земеделие, които са чужди граждани, се въвежда още една сериозна рестрикция, те изобщо няма да бъдат допускани до Гърция, ако я напуснат преди 4 август, докато не се отменят настоящите допълнителни мерки по границата.