Гласът в различни сфери на живота показва много за човека. Така например, за лекарите става индикатор за редица заболявания.

Какви болести могат да променят гласа

Има две състояния. Едното от тях е афония, когато гласът напълно отсъства, другото е дисфония, когато има глас, но е променен – пресипнал или прегракнал.

При пълна липса на глас може да се говори за паралич или пареза – намаляване на движението, на гласните гънки. Поради тези или други причини те губят своята подвижност, не се свиват, и на този фон се губи гласа, тоест няма гласообразуване.

Как протича процесът на образуване на звуци, може да опитаме да изобразим с два листа хартия, когато ги сгъваме на място и започваме да духаме между тях, се появява треперене и звучене.

Образуването на глас се формира при издишване – въздушните маси преминават между гънките, и в зависимост от това колко са напрегнати, се появява звуков ефект/глас.

Съответно, когато гънките не се свиват добре, провисват, се развива пресипналост. Няколко са причините, поради които гласът може да се промени.

Остър ларингит

Първата причина е именно това заболяване. В тази ситуация меките тъкани на гърлото се възпаляват, сковава се гласовият апарат, съответно човек започва да пресипва.

Гласовите гънки нямат възможност да работят пълноценно. Излизането от тази ситуация не е толкова трудно – достатъчно е да се заемем с острия ларингит, при намаляване на възпалението започва възстановяването на гласа.

Нервно напрежение

Промяната на гласа е възможна и при психогенна реакции. Ларинксът и фаринксът са много нежен орган, затова остро реагира на различен род въздействия. Например, проблеми с гласа могат да започнат на фона на предходен стрес, истерия и дори паника.

Случва се така хората от такива вълнения съвсем да губят глас.

Професионална болест

Загубата на глас може да е вследствие на активно говорене. Това се нарича професионална болест за редица особености.

Например, гласът може да падне след дълго говорене пред публика, а също и при емоционално изказване. Неслучайно пред оратори се поставя бутилка с вода, в миналото това са били чаши, за да може този, който се изказва да направи няколко глътки за овлажняване на гласовия апарат.

Промяната на гласа в такава ситуация протича на фона на това, че човек много говори, връзките пресъхват и се изтощават, и то доста силно. И в такъв решението е да преглътнем слюнка или да направим пауза. Тази болест е характерна за педагози, оратори, учители, адвокати и т.н.

Мускулна слабост

Също на гласа се отразява и миастения. Има такава диагноза, когато се наблюдава мускулна слабост на ниво гладка мускулатура. Напрягаме шията, ларинкса и фаринкса, но гладката мускулатурата също участва в образуването на гласа. И в този случай, ако с нея се наблюдават проблеми, тоест мускулна слабост, може да се забележи, че глас има, но е слаб, може да се характеризира като шепнещ.

Нервът подсказва

Проблемите с гласа могат да сигнализират за ятрогенен характер, ситуация, възникнала вследствие на медицинска намеса. Например, при операция на щитовидната жлеза или някакви други интервенции в областта на шията, случайно може да се прекъсне гърленият нерв както частично, така и напълно.

Колкото силно е засегнат нервът, толкова по-неблагоприятно това се отразява на ларинкса, стига се до пълна афония.

Ако се установи по време на интервенцията и нервът се зашие, това е добре, и всичко се възстановява. Разбира се, след това са необходими специални упражнения за възстановяване и стимулация, но глас има.

Понякога се случва така, че не веднага се забелязва увреждането на нерва, след операцията питат нещо пациента, а той не отговаря, защото няма глас. Тогава отново се изпраща за операция и се правят опити за възстановяване на гласа.

Случва се и така, че опитите се оказват безуспешни.

Вредно въздействие

На качеството на гласа влияние може да окаже и производството. Например, ако човек се налага да диша вредни вещества. В тази група се отнасят фризьорите, които практикуват боядисване, по време на него им се налага да дишат амоняк в състава на боята, и други химични компоненти.

В зоната на риска са и готвачите, които трябва да вдишват пара. Още по-влошена е ситуацията в производството, където се работи с ПВЦ и с бои. Също и когато има малки летливи вещества, например, брашно или други прахови частици.

Гласовите връзки са уязвими, всичко това попада на тях и може да доведе до неблагоприятни последствия.

Не трябва да се игнорират проблемите с гласа. Веднага щом започнат изменения, е необходимо да се потърси лекарска помощ.