При живеещите в близост до големи пътни артерии се увеличава риска от болестта на Паркинсон, множествена склероза и от Алцхаймер. Учените свързват това с въздействието на мръсния въздух.

Дом до голяма пътна артерия, по-висок риск от Паркинсон и деменция

Учени от Университета на Британска Колумбия анализирали информация за 678000 жители на Ванкувър и околностите му в Канада на възраст от 45 до 84 години.

Според получените данни, ако жилището е на разстояние не повече от 50 метра от големи пътни артерии, това се свързва с увеличаване на риска от развитие на болест на Алцхаймер, множествена склероза, Алцхаймер и други видове деменция.

Авторите предполагат, че това е свързано с високо ниво на замърсяване на въздуха.

Изследването показва, че ако жилището, което се обитава от съответния участник, е около парк или друга зелена площ, това оказва защитно действие, намалява вероятността от неврологични патологии.

В изследването учените оценявали близостта на домовете на участниците до булеварди и натоварени улици, нивото на замърсяване във всеки район, шума и наличието на паркове в близост до жилището. Те съпоставили тези данни със заболеваемостта от неврологични заболявания.

Връзката между нивата на замърсяване и заболяванията учените успяват да докажат само за болестта на Паркинсон и деменция.

Смята се, че доказателства относно връзката за множествена склероза и болест на Алцхаймер не могат да получени, поради ниската заболеваемост в тези два района. За да се уточнят тези данни са необходими по-мащабни изследвания.

Зелените площи и паркове намаляват вредата от мръсния въздух

Една от най-важните находки при това изследване е, че наличието на паркове и зелени площи около жилището на съответния участник намалявало степента на вредно въздействие на замърсения въздух.

Хората, които имат достъп до зелени площи е по-вероятно да са и по-активни, и с повече социални контакти.

Вероятно това са сред очевидните положителни фактори, които при по-задълбочено изследване могат да бъдат определени и като профилактични по отношение на неврологичните заболявания.

От друга страна, новото изследване е още едно доказателство, че местната власт в големите градове не трябва да дава разрешения, с които се застрояват зелени площи.