При добре познатия препарат метолазон откриха свойство да забавя стареенето и да увеличава продължителността на живота.

Истината е, че това е само при вид кръгъл червей, който широко се използва като моделен организъм в изследванията по биология, генетика и неврофизиология.

Как хапчетата за кръвно могат да ни направят дълголетници

Учени от Университета Осака – Япония, статия на които е публикувана в списание Biogerontology, разчитат, че направеното от тях откритие ги доближава до бъдещето, в което хората ще доживяват до 120-годишна възраст и повече.

Изследователите изпитват Caenorhabditis elegans около 3 различни химически вещества, 1300, от които са били широко използвани лекарствени препарати.

Целта на учените се състояла в това да селектират тези, от които могат да активират митохондриите каскада от процеси, които наричат „отклик на неструктурирани белтъци” /UPRmt/.

Предходни изследвания показват, че митохондриите – съставните части на белтъците, обезпечаващи я с енергия, играят изключително важна роля в биологичния механизъм на стареене.

И по-точно, процесът UPRmt се отключва в митохондриите в отговор на стреса, при техните увреждания и нарушения на функциите.

Как хапчетата за кръвно възстановяват клетките

UPRmt е насочен към възстановяване на митохондриите и способства за оцеляване на клетките. Учените предполагат, че изкуствената активация на UPRmt може да удължава живота на целия организъм.

В крайна сметка, активизиращ UPRmt и наистина удължаващ живота на кръглия червей, се оказва метолазон – диуретик, който се изписва при хипертония и сърдечна недостатъчност.

Учените подчертават, че това е само първата стъпка по пътя към разработването на лекарствените методи, забавящи стареенето.

Стареенето – това не е болест, лекарствата могат да забавят или да предотвратят неговото влияние върху здравето, пояснява водещият автор Ерико Каге-Накадаи. Така ще може да се удължи периодът, в който сме в добро здравословно състояние и можем да се наслаждаваме на живота.

Натрупването на хронични заболявания оказва неблагоприятно влияние и върху психическото състояние на човека, затова и по-възрастните обикновено са по-раздразнителни, лесно избухват, което предизвиква недоумение у по-младите.

Хроничните заболявания са по-скоро бичът на съвремието, тъй като правят организма много уязвим.