2017 година едва започна, а вече имаме биологична сензация, която моментално привлече вниманието.

Учените създадоха хибриден eмбрион на свиня с човешки клетки.

Най-смелите използвани заглавия са за получен хибрид между свиня и човек. Но при по-внимателен анализ се оказва, че не е съвсем така.

Какво всъщност се е случило и защо е важно?

Учените са извървели много дълъг път, преди да достигнат до това постижение.

Всичко започва, както обикновено се случва, от гризачите.

В бластоциста на мишките били внесени плурипотентни клетки на плъхове, като предварително били „деактивирани“ в някои гени, отговарящи за развитието на определени органи.

Бластоцистът е ранен стадий на развитие на нов организъм – междинно състояние между зигота и ембрион.

И тази конструкция – бластоцист на мишка с клетки на плъх, била имплантирана в плъх-майка. Родила се здрава мишка с необходимия орган, произхождащ от клетки на плъх.

Разпределението на миши клетки в плъх, и на плъх в мишка, и всички взаимодействия на клетките били детайлно изследвани.

Допълнително била описана възможност за създаване на органи, които плъховете нямат, например, жлъчен мехур.

Още един пробив станало получаването на инсулин-продуциращи клетки на плъх от панкреас в тялото на мишка.

Впоследствие бил направен и обратен експеримент, по-успешен, заради правилно съчетание на размерите на органа и на организма на носителя.

Преди да започнат експериментите с човешки материал бил направен опит клетки на плъхове да се внесат в свиня.

Но експериментът не бил успешен, поради несъвпадане на продължителността на етапите на развитие и размерите на органите.

За подбор на максимално съвпадащи по време на развитие групи клетки се провели множество предварителни експерименти.

Дизайнът на изследванията от такъв мащаб наистина впечатлява.

Човешки плурипотентни клетки могат да бъдат получени по няколко начина.

Или чрез изземване на клетъчна маса в етапа на бластоцити.

Най-често от материал, който остава след процедура по инвитро оплождане.

Или чрез изключване на редица гени във вече зряла клетка и превръщането ѝ в индуцирана плурипотентна.

Първият метод не е разрешен във всички държави, а вторият е сложен и скъпоструващ.

В получения прасе-ембрион приблизително всяка 100-хилядна клетка била човешка.

Истината е, че експериментът бил прекратен в 4-та седмица.

И затова засега е трудно да се предскаже разпределението и съотношението на човешки и свински клетки в условния хибрид.

Следва да се отбележи, че изследванията са били провеждани под контрола на биоетична комисия.

Заключение

Създаден ли е първият в света човек-свиня? – Не. Възможно ли е още днес да отгледаме човешки черен дроб в прасе?

Отговорът отново е отрицателен. А в маймуна? – Не. Полезен ли е научният труд? – Да.

Приближава ли ни това откритие до възможността за създаване на органи извън човека? – Вероятно.

Дава ли по-добра представа, как функционира и се развива човешкия организъм? Да, разбира се.

В крайна сметка се оказва, че няма никакъв свинечовек, тъй като експериментът е прекратен в 4-тата седмица и няма вероятност да се роди подобно същество.

Но поне стана ясно през какви етапи на развитие преминават човешките клетки, когато са "внесени" в тялото на свиня.

След този научен труд вече може да се стъпи на по-солидна основа в посока създаването на човешки органи извън тялото на човека, което е крайно необходимо на съвременната медицина.