Какво представлява хомеопатията?

Хомеопатията е вид алтернативна медицина, която се състои в използването на силно разредени препарати, за които се предполага /според хомеопати/, че предизвикват при здрави хора симптоми, подобни на тези при наличие на реално заболяване.

История и теория на хомеопатията?

За основател на хомеопатията е прието да се смята немският лекар Христиан Фридрих Самуел Ганеман, който при превода на научния труд на Уилям Кален «Materia Medica», обърнал внимание на практиката за лечение на малария с кора от хининово дърво.

Използвайки това средство върху себе си, Ганеман решил, че то предизвиква същите симптоми, както и маларията.

От това впоследствие се появило заключението за възможността за лечението на заболяването с малки дози лекарствени препарати, предизвикващи при по-големи симптоми, сходни с тези на малария.

В други основни концепции на хомеопатията са потенциирането и разреждането.

Какво е това хомеопатично разреждане?

Почти навсякъде в онлайн пространството може да се намери информация за математическите изчисления, които показват съдържанието на активно вещество в хомеопатичните препарати.

За илюстрация ще дадем следния пример: съдържанието на активно вещество в известния хомеопатичен препарат „Осцилококцинум“ /следва са се припомни, че в този препарат активното вещество е черен дроб и сърце от мускусна патица/ е приблизително една молекула за цялата наблюдаема Вселена, тоест в такова количество от препарата с обем цялата наблюдаема Вселена има една молекула от активното вещество – екстракт черен дроб и сърце от мускусна патица.

Същото количество активно вещество /а всъщност няма такова според математическите изчисления/се съдържа и в друг препарат „Анаферон“ /това е руско хомеопатично средство, което към момента не се внася в България/.

По този начин, ако човек си закупи, той си купува 6 грама захароза и лактоза за около 10 лева. А за същата сума може да си вземе количество патешки дроб и сърце, с които може да се храни няколко дни.

Смятате това за преувеличаване? Нека тогава да прочетем какво пише производителят на листовката на препарата.

Активната форма на действащото вещество – активна форма със съдържание на не повече от 10-16 нанограма на 1 грам активно вещество.

Тоест, за да приемете една молекула от активното вещество теоретично ще ви се наложи да изпиете количество от лекарството, което е равно на обема на Тихия океан.

Предварителни изводи за хомеопатията

И така, преди да назначи „лечение“, хомеопатът определя симптомите, а след това преценява какво средство в големи дози предизвиква подобна симптоматика. След това предписва препарат, в който няма нищо друго освен някакво помощно вещество като например лактоза и захароза.

А възможно ли е хомеопатията все пак да е ефективна?

Доказателствената медицина изучава всичко в опит да се намери най-доброто от съществуващите методи за лечение. Хомеопатията не е изключение в медицинската литература има данни достатъчно изследвания, чийто предмет е бил този въпрос.

Но към настоящия момент няма никакви доказателства за това, че хомеопатичното лечение по някакъв начин превъзхожда плацебото при лечението на каквито и да е известни на науката заболявания и състояния.

Но безвредна ли е хомеопатията…

Едно от най-опасните заблуждения, тъй като има 2 варианта:

• Необходимо е да се започне лечение на заболяването – в такъв случай намесата на хомеопат възпрепятства започването на адекватна терапия, а не са редки случаите, когато това е от решаващо значение.

• Заболяването не налага лечение – винаги има шанс човек да получи алергия или друга нежелана реакция, когато приема препарат, който не му е нужен по принцип.