Биоинженери от Калифорнийския университет в Лос Анджелис и техните колеги от Медицинския университет и Масачузетския технологичен институт проведоха предклинични изпитвания на ново устройство, с което автоматично могат да се управляват нивата на глюкоза и бързо в кръвта да се доставят необходимите дози инсулин. Доклад за проведените на изпитвания бе публикуван наскоро в рецензирано издание.

Лечението на захарен диабет едно и също от почти 30 години

Лечението на захарния диабет не се е променило особено през последните десетилетия в повечето държави.

Диабетиците обикновено са принудени няколко пъти на ден да си мерят кръвната захар и да си поставят инжекции с инсулин със специална спринцовка.

Умната инсулинова лепенка с размер на монета е предназначена за ежедневно използване. Съдържа доза инсулин, предварително заредена в миниатюрни игли с дължина по-малко от 1 мм, които бързо доставят препарата, когато нивото на кръвната захар достигне критично прагово ниво.

След достигане на нормалните стойности на кръвната захар доставката на инсулин се преустановява. Приспособлението на практика имитира естествената функция на панкреаса.

Предимство на лепенката е в това, че помага за предотвратяване на предозирането с инсулин, което може да доведе до хипогликемия, кома и дори до смърт.

Първите изпитвания на умната инсулинова лепенка върху мишки са направени през 2015 г. в Северна Каролина. През последните години са провеждани тестове на изобретението върху свине с диабет тип 1.

Как лепенката поддържа оптимални нива на кръвна захар

В експериментите лепенката успешно контролира нивата на глюкозата приблизително около 20 часа. Теглото на свинете било около 25 кг.

Сега екипът учени подаде заявка във FDA за одобрение на клинични изпитвания на лепенките върху хора.

Ако в експериментите бъде потвърдена безопасността и ефективността на изобретението, това ще подобри много качеството и ефективността на лечението на диабет.

Евентуално одобрение от FDA би направило на практика революцията в лечението на диабет, и доста ще облекчи диабетиците.

Освен това ще ги предпази от редица усложнения, които се предизвикват от колебанията в нивата на кръвната захар.

Развитието на хронични заболявания, чиито фактор са промените в кръвната захар, може да се избегне с балансирания контрол на този показател с новия метод на лечение.