Макар и стереотипите да налагат мъжете да бъдат основния източник на доходи в едно домакинство, ново изследване показва, че биха предпочели жените да поемат една част от финансовата тежест.

Изследователите разкриват, че отговорността да бъдеш глава на семейство влияе върху здравето и психиката на мъжете.

За жените пък е вярно точно обратното, проучването разкрива, че колкото по-голям е техният принос към семейния бюджет, толкова по-вероятно е психическото им здраве да се подобри.

Според съавтора на проучването Кристин Мюнш, доцент по социология в университета в Кънектикът, въпреки значително увеличаване на броя на жените, които са основния донор на семейния бюджет, стереотипът, че мъжът трябва да печели най-много в едно домакинство, кара много представители на силния пол да приемат за свое задължение да печелят повече от половинки.

Но според най-новите изследвания това очакване е лоша новина за психическото здраве на мъжете

Незначителният финансов принос от половинките има неблагоприятни последици за мъжката психика. Изследователите достигнали до своите заключения от анализ на данни на семейни двойки на възраст 18-32 години, които в периода от 1997 до 2011 били част от Американско изследване на младежите.

Екипът от учените използвал данните за доходите на партньорите във всяка двойка с течение на времето, както и информация за психическото и физическото здраве на всеки от партньорите, което се определяло въз основа на информацията от здравните въпросници.

Изследователите установили влошаване на психологическото здраве и на благосъстоянието сред мъжете, върху които падала основната финансова тежест на семейството.

Психическото и физическото здраве на мъжете било най-лошо, когато през годините, когато били основния донор на семейния бюджет, разкриват учените.

През този период, показателите за психическо и физическо здраве на мъжете били съответно с 5 и 3.5% по-ниски, в сравнение с на мъжете, чиито финансов принос бил равен на този на техния партньор.

Въпреки че учените установяват, че психологическото здраве на жените се подобрява, когато допринасят повече за семейния бюджет, връзка между този факт и физическото им здраве не била установена.

Ново изследване още веднъж потвърждава тезата, която е лансирана и в предходни проучвания, че налаганите стереотипи върху мъжете им вредят.

Когато се очаква от мъжете да се грижат за прехраната на семейството, без половинката да им помага изобщо или съвсем малко, това им се отразява неблагоприятно.

Резултатите от изследването са получени, след като били отчетени възможни отклоняващи фактори, сред които възраст, образование, общ доход.

Мъжете, които печелят много повече пари от техните половинки, възприемат финансовата издръжка на семейството като задължение и се тревожат повече, защото носят доста по-голяма отговорност, и от техните доходи зависят едновременно децата и тяхната съпруга.

Жените, от друга страна, приемат статуса на издържащ семейството, като възможност или като избор. Нежният пол, които печелят доста повече от своя партньор, не се притесняват, ако нещо се случи, и вече не могат да поддържат статуса на първенец по доходи в домакинството.

Авторите на проучването отбелязват, че резултатите не трябва да се разглеждат в отрицателна светлина, а напротив. Показват, че равният финансов принос в една връзка може да е полезно за психиката и на двамата партньори.

Проучването всъщност показва, че отделянето на представата за глава на домакинството от мъжествеността, има конкретни ползи, както за мъжете, така и за жените.