Преди малко повече от 2 години група учени от Университета на Вандербилт съобщи за намерението си да създаде изкуствени бъбреци, които ще могат да се пресаждат на хора, страдащи от бъбречна недостатъчност.

Много е вероятно такъв бъбрек да стане действително годен за трансплантация още преди 2020-та година.
Създаването на изкуствен орган напълно заменящ донорския бъбрек би помогнало за спасяването на живота на много болни.

Сега пациентите, очакващи трансплантация, са принудени постоянно да преминават през процедура по хемодиализа, което съществено влошава качеството на живот на такива болни.

Изследователска група от Калифорнийския университет съвместно с учени от Университета на Вандербилт сега разработва основната част от изкуствения бъбрек – силициев нанофилтър, благодарение на който такъв бъбрек ще може да изпълнява функция по очистване на кръвта.

Учените вече получиха финансиране за продължаване на своите разработки, като смятат, че още през това десетилетие ще могат да проведат първите клинични изпитвания на изкуствения орган.

Впрочем, със създаването на бъбреци, годни за присаждане, се занимават и други учени. Те се опитват да ги отгледат с помощта на стволови клетки, като ги поставят последните на специална конструкция. Авторите вече са провели успешно пресаждане на такива бъбреци върху животни.

Друга изследователска група създаде изкуствен носим бъбрек. Това изделие, тежащо около 4 килограма, е вече тествано на мъж, страдащ от диабет.

В допълнение следва да се посочи, че и органи на свине и други животни, е възможно скоро да се използват за трансплантации. Учени от университета Харвард открили метод за редактиране на гените на животни по начин, че да бъдат подходящи за пресаждане на хора.

Изследователите използвали и система за редактиране на генома CRISPR/Cas-9, която през последните години става все по-популярна. Благодарение стана възможно много точно от генома да се премахват необходимите участъци, например фрагменти, опасни мутации.

Един от сериозните проблеми, свързани с присаждането на свински донорски органи, е възможността от заразяването на реципиента с ретровируси, присъстващи в генома на животните. За самите свине тези ретровируси не са опасни, но попадайки в човешкия организъм, могат да станат причина за опасни заболявания.

С помощта на системата CRISPR/Cas-9 Люхан Янг и нейните колеги успели да премахнат от ДНК на свинете 62 фрагмента на ретровирусните гени. Тяхното отстраняване съществено намалило шансовете за предаване на ретровируси от свинете на човека, което и направило на органите на животните много по-малко опасни за човека.

Ефективността на коригирането на генома с помощта на CRISPR/Cas-9 била проверена върху бъбреците на свине. Изследователите не изключват, че в бъдеще ще е възможно по подобен начин да се премахват гените, които са отговорни за отхвърлянето на пресадения орган.

Така че е възможно в близко бъдеще донори да станат не само хора, но и свине.

Това е изключително обещаваща новина за хората, които очакват да им бъдат присадени бъбреци, тъй като донорите на човешки органи никога не са достатъчни.
Учените отдавна обмислят възможността за разработването на методи за ксенотрансплантации – присаждане на органи между различни биологични видове.

Разбира се, ако просто се присади орган от друго животно на човек, то това ще предизвика изключително мощна имунна реакция, която няма да е възможно да бъде отслабена, дори и от най-силните имуносупресори. Но ако трябва да се избира из между животните – органите на свинете биха били най-подходящи за човека.