На проведения на 15-19 май в Ню Орлиънс ежегоден конгрес на Американската асоциация по урология бяха представени данните на ново епидемично проспективно изследване, които позволяват практически всеки мъж да понижи за себе си риска от рак на простатната жлеза в бъдеще с чести еякулации.

Разбира се, това не е нов съвет, но сега получава солидно научно потвърждение. Освен това, важно е да се отбележи, че до този момент не е бил известен променлив рисков фактор за рака на простата, така че възможност осъзнато да се влияе на честотата на заболеваемост се появява за мъжете за първи път.

Все пак следва да се има предвид, че тази информация е получена в наблюдателно изследване, което притежава всички присъщи за този тип научни трудове ограничения.

Анализът бил изготвен въз основа на материалите от базата данни на проспективното „Изследване за наблюдение на медицински работници“. В него участвали почти 32 хиляди мъже, които били наблюдавани в продължение на 18 години.

По време на периода на изследването нови случаи на рак на простатата били регистрирани при 3839 мъже, от които 384 приключили със смъртта на пациента.

В момента на присъединяването, което било през 1992 година, всички участващи в проекта мъже били помолени да съобщят за средния брой еякулации в периода от 20 до 29 години и от 40 до 49 години, а също и в рамките на предходната година.

Въз основа на тези изследвания бил изчислен средният брой еякулации през живота.

Средната възраст на мъжете в изследването била около 59 години и през 2008-ма година те били преминали през средно 5 ПСА теста. Повечето от мъжете били женени, но мъжете, които съобщавали за не по-малко от 21 еякулации месечно в периода от 40 до 49 години били по-често разведени в сравнение с тези с най-малка честота на семеизпразванията – 11.8% срещу 4-7%.

След коригирането на потенциалните объркващи фактори се оказало, че участниците, които имали не по-малко от 21 еякулации месечно, рискът от развитие на рака на простата бил с 20% по-нисък в сравнение с тези, които семеизпразването било 4-7 пъти месечно.

Това 20% понижение се наблюдавало както за 2-та анализирани възрастови периода – 20-29 години и 40-49 години, така и след изчисляване на средния брой еякулации през живота.

Във възрастовия диапазон 40-49 години, мъжете най-често съобщавали за приблизително 8-12 еякулации месечно.

А за не по-малко от 21 еякулации на месец съобщили само 8.8% от участниците. Авторите на проучването обаче коментират, че не следва хората да се съветват да се стремят към определен брой еякулации, а по-скоро има смисъл да се обръща внимание на зависимия от дозата ефект.

Известно е, че в този анализ учените не успели да открият връзка между честотата на еякулациите и риска от късни стадии на заболяването или смърт от него. Причината за това засега не е ясна.

Обсъжданите резултати представляват последното обновяване на информацията за наблюдение на участниците в Health Professionals Follow-up Study, което било публикувано преди около 10 години.

Но към този момент вече може да бъде направено заключение, че високата честота на еякулациите може да се асоциира с по-нисък риск от рак на простата като цяло и в анатомичните предели на органа.

Провеждани са и други изследвания, които правят връзка между намаления риск от рака на простата и значително по-големия брой оргазми при мъжете.