Бъдете внимателни към детайлите – понякога странното поведение на човек, не е нищо друго, освен симптом на заболяване.

Как по маниера на общуване се разпознава депресия и други психически разстройства

Според данните на СЗО, депресията е най-разпространеното психическо заболяване – от него страдат повече от 300 милиона души по цял свят. При депресия се наблюдава трайна липса на настроение и прекалено занижена самооценка, загуба на интерес към живота и към предишните увлечения, песимизъм и разстройство на съня и на апетита.

Гласът на човек в депресия има своите особености:

  • Едва говори;
  • Липсва желание да води разговори;
  • Дълго се замисля, преди да отговори, прекалено бавен е, внимателно си подбира думите.
  • Честото използване на думи с негативен оттенък – самотен, тъжен, нещастен, местоименията АЗ и думи, изразяващи тоналност – винаги, нищо и като цяло.

Освен това съществува понятие маскирана депресия, при която човек скрива своите проблеми и се опитва да изглежда щастлив. Разпознаването на разстройство в този случай не е лесно – събеседникът винаги ще отрича всички житейски трудности, може да пуска шеги, дори за самоубийство.

Скритата депресия е по-трудно да се разпознае. В повечето случаи се правят опити да не се засягат проблемните теми, подчертава се в живота им всичко е наред. Но стига да се започне разговор за сферите, в които те изпитват трудности, и виждаме униние на лицето и чуваме реплики от рода „къде сме се разбързали”.

Успявам във всичко, животът е пред мен.

Биполярно афективно разстройство

Биполярно афективно разстройство, или маниакално-депресивна психоза, това е още едно психическо заболяване, свързано с промяната на настроението. От него страдат около 60 милиона души. животът на такива хора протича в два режима – мания или хипомания, в нейната облекчена форма.

Продължителността на всеки период е индивидуална и непредсказуема, може да е от няколко дни до няколко месеца.

Характерна особеност е смяната на фазите – приповдигнато настроение или желание да се движим, да направим нещо, да творим, и противоположността – депресия, апатия, униние, безсилие, безразличие.

Моментът, в който ще настъпи смяната на фазата, е невъзможно да се предскаже.

Маниакалната фаза се отличава с невероятно приповдигнато настроение и сили, повишена активност, включително и сексуална. Енергията е толкова много, че човек престава да спи и да яде, през цялото време е зает.

При маниакална фаза признаците са следните:

  • Логорея – прекалено много се говори, човек е превъзбуден, прескача от една мисъл на друга.
  • Самохвалство, увереност в себе си и изпълнимостта на собствените планове. Готовност за покоряване на планини и да бъдат завършени много проекти.
  • Маниакалните идеи, проявяват се в особени случаи. Например, болният може да каже, че всички му завиждат и искат да му навредят.

Депресивната фаза се съпровожда със загуба на сили, понижаване на самооценката, на сексуалното желание, загуба на интерес към предходните увлечения и към живота като цяло. Човек е потиснат, не иска с никого да общува. В тежки случаи планира самоубийство.

Генерализирано тревожно разстройство

Към това разстройство са предразположени около 1/3 от хората. Човек постоянно изпитва безпокойство и тревога, страда от неприятни усещания в тялото – треперене, изпотяване, световъртеж в областта на слънчевия сплит.

Безпокойството обикновено се предизвиква от разнообразни страхове, свързани с бъдещето.

Сред особеностите на общуването:

  • Разкази за собствените страхове. Човек се страхува ту да се качи на самолет, ту да се качи на асансьор или на ескалатор, ту да общува или да ходи на неприятни места.
  • Постоянно възмущение или оплаквания, включително и по отношение на здравословното състояние.

Това често са самотни хора, които не са постигнали успех в личния живот или в работата. Често те са възмутени от нещо, от ръководството на страната или от компанията, където работят, от обстановката в държавата или от дома – от всичко, с което се сблъскват.

Обсесивно-компулсивно разстройство

Още едно психично разстройство, което е свързано с тревогата. При него у болния възникват маниакални плашещи мисли, с които не е способен да се бори. За да се избави от тревогата, човек изпълнява някакъв ритуал – плюе през лявото си рамо, проверява всички ключалки у дома, мие си ръцете и т.н.

Тези действия могат да изглеждат безсмислени, но те помагат на болния за известно време да облекчи състоянието си.

Човек с обсесивно-компулсивно разстройство може да разпознае по същите признаци, както и болните от генерализирано тревожно разстройство. Това са оплаквания, мнителност, повтарящи се разговори за страхове. Но много по-ефективно ще е да се наблюдава неговото поведение, да се проследи ритуала.

Типичен болен от обсесивно-компулсивно разстройство, това е американски изобретател, за живота на който е заснет филмът „Авиатор”, той постоянно си миел ръцете, за да не се зарази с нещо.

Страдащите от обсесивно-компулсивно разстройство е трудно да се установят по начина на говорене, изключение е ако човек сам поиска да каже за това, което го безпокои. Не е трудно да се забележат, ако се наблюдават хората в парка, например.

Посттравматично-стресово разстройство

Разстройството може да възникне след прекарана травмираща ситуация, най-често свързана с опасност за живота. Това са жертви на сексуално или друг вид насилие, терористични актове, участници във военни действия.

Стараят се да избегнат разговори, места и ситуации, които могат да напомнят за преживени от тях събития, но спомените постоянно ги връщат там. В особено тежки случаи травматичното събитие е възможно да се забрави напълно.

При посттравматично стресово разстройство е възможна едновременно депресивна и тревожна симптоматика, затова и при говорене се срещат същите признаци, както и при тези, които страдат от депресия или тревожно разстройство.

Забелязването на нещо по това, което говорят е трудно, защото се стараят да не общуват с никого, като живеят в собствените си преживявания. Но ако все пак диалог се е състоял, не може да се чуе нито една дума за любов, радост или за любов.

Събеседникът с посттравматично-стресово разстройство или няма да е многословен, или ще посвети своя разказ на бедата, която се е случила с него.