По-малко отпадък, по-малко разсейващи фактори и задължения – навярно ще ви хареса.

В нашето общество прогресира безразсъдното потребление.

Купуваме си планини от вещи и не можем да си обясним защо са ни нужни, защо са ни толкова много.

А след това затъваме в купища ненужни вещи, боим се да разделим с резултатите от безсмисленото потребление.

Когато приемаме принципите на минимализма, не само освобождавате своя дом от ненужни вещи, но и правите своя живот по-осъзнат.

1. Дори не си спомняме от какво сте се избавили

Когато започваме да се избавяме от ненужните неща, у вас възникват много въпроси: „Наистина ли не използвам тази вещ?”, „А ако ми потрябва?”, „Ако поискам да я използвам, а нея я няма!”

Изглежда, че тези въпроси и опасения са напълно рационални, но всъщност веднага щом се избавите от предмета, веднага ще забравите за него.

Вещите, които затрупват живота ни и ни карат да се замисляме, нужни ли са ни те или не, в повечето случаи са толкова безполезни, че вашите „някога” никога няма да настъпи.

2. Спомените живеят в съзнанието, а не по рафтовете

Толкова ни е трудно да освободим шкафовете и рафтовете от прашни статуетки, снимки в рамки и прочие вещи, които свързваме с приятни спомени.

Тук трябва да разберем, че спомените живеят в паметта и не зависят от безполезни вещи, които затрупват дома ви.

Ако внезапно загубите тези неща, спомените за приятните времена, любими хора и пътешествия, никога няма да изчезнат.

Затова смело изхвърляйте безполезните сувенири.

Какво ще получите в крайна сметка?

Чисти рафтове, повече свободно пространство, в което се диша по-леко, и се мисли по-свободно.

3. Въвеждането на ред – невинаги е най-доброто решение

Когато имате твърде много неща, губите много време, за да поддържате ред.

Подреждате вещите по местата, организирате пространство и повтаряте това отново и отново.

Да, редът в стаята е ред в главата.

Но ред може да се постигне, без да се жертва свободното време.

Изхвърлете повечето неща, които сте принудени постоянно да подреждате, и почистването на дома ще стане проста и приятна работа.

4. Развивате по-широк поглед към потреблението

В съвременния свят купуваме и употребяваме много.

Потреблението е двигателят на икономиката, и от него зависи поведението ни.

Безразсъдният потребител винаги иска да си купи някакви вещи и си представя как променя живота си след поредната покупка.

По време на ходене по магазините съзнанието някак се изключва, а на мястото се включва режимът на купувача, който взема контрол над вашето тяло.

Когато това се случи, започвате да се харчите пари, уповавайки се на чувствата, а не на разума.

Подобрявате настроението си и се чувствате по-комфортно за сметка на покупката.

Но истината е, че покупките не ни носят така желаното удовлетворение – веднага щом си купим една вещ започваме да искаме друга.

Домът ни се изпълва с предмети, които дори не използваме.

5. Принципът „по-малко означава повече” наистина работи

Когато освобождаваме място в своя живот и пречиствайки разума, вие започвате да разбирате, защо това ви е нужно.

Безполезните неща ви напускат.

Колкото по-малко неща привличат вниманието ни, толкова повече контрол в живота ни.

Губим по-малко време, в нашия живот безпорядъкът става по-малко и трудностите, свързани с потреблението.

По-малко ненужни неща, разходи и задължения.