Детски психолог и просто мъдър човек Ли Солк казвал, че основната задача на родителите се свежда до максимална реализация на талантите на детето и овладяване на различни умения.

За съвременните деца, които се къпят в информационния поток, както никога е важно умението не просто да се отделят от старото поколение, но и да не се загубят сред множеството изкушения.

За тази цел са необходими самоконтрол, внимание и съсредоточаване.

Как да обучим на това децата си?

Самоконтрол – защо това е толкова важно?

Защо в Япония с децата на 15 години се общува като с равни и се прекратяват активните опити да се възпитават?

Защото родителите отчитат многовековният опит, който гласи – периодът на интензивното възпитание е завършен, започва период на отделяне от родителите.

Кой на 15-20 години е отказвал да наруши някаква родителска забрана?

Не можем да контролираме своите деца 24 часа в денонощието.

Но не можем да научим детето на самоконтрол.

И тогава ще направи правилен избор – както с родителите, така и без него.

Знаем, че детето трябва да гледа телевизия не повече от час на ден, и зеленчуците са полезни за него.

То ще се изплюе броколите на пара и ще търси начини за заобикаляне на родителския контрол, за да гледа това, което иска.

Ще прояви неочаквана находчивост, не се съмнявайте.

Тийнейджърите пуснати на свобода ще се опияняват от свободата и от бирата.

Затова още преди настъпване на тийнейджърската възраст на детето трябва да се включи „самоконтрол“.

Как да включим „самоконтрола“ на детето?

Първо, не трябва да повишаваме тон и да влизаме в конфликт, заради самоконтрола – не трябва да се поддаваме на провокации, така даваме добър личен пример.

Не позволявайте на детето да ви управлява.

Решимост може да се прояви без крясъци и скандали.

Като родители сте надарени с властта да установявате граници и да правите правилата по-строги или по-меки.

Спомнете си регулировчика – няма нужда да крещи и нещо да доказва, той се държи спокойно и делово, възлагайки на вас действията на пътя.

Ако детето чувства, че родителите го подкрепят, дори и да отстъпва, за разлика от инспектора, то ще се доверява.

Само в този случай можем да научим детето да бъде съсредоточено и внимателно.

Отчитайте възрастта.

Колкото по-малко е детето, толкова по-прости трябва да бъдат правилата.

Децата бързо привикват към тях и дори изпитват дискомфорт, ако родителите забравят за някои правила и опитват да се възползват от това.

С децата до 7 години, в предучилищна възраст, може да се нарисува схема, в която ще бъдат отразени 3-4 задължения за всеки ден.

В края деня залепете красива лепенка или нарисувайте удивителен знак.

Този принцип се използва в детските градини в Япония, възпитателите лепят в специален дневник на детето лепенки с какво се е занимавало през деня.

Визуализацията помага на детето с осмислянето на свършената работа, а също и помага за фиксиране на резултат.

Детето го вижда и получава удовлетворение.

След достигане на 7-годишна възраст, детето може да се обучава на самодисциплина.

Погледнете детето – дали то вече е разбрало за ограниченията, които сте му установили?

Старае ли се да поправя грешките, за да избегне наказания или прави точно обратното, напук, на това, което му възлагате?