Науката казва, че най-важното – това е количеството.

„Анализирах своите чувства и разбрах, че не искам да умирам. Искам да бъда милиардер в долари”.

Познати ли ви са тези мисли?

На вас също ви се струва, че ако имате повече пари, вече няма да бъдете щастлив човек.

Бихте могли да пътешествате много, да плащате за интересно хоби, да разрешите жилищния въпрос, да се храните добре, да си купите красиви и удобни вещи…

Това, че финансовото състояние е свързано с общото благополучие, няма съмнения.

Но носят ли парите щастие?

И ако да, до колко е нужно това?

Какво е това щастие?

Прагматичните учени в своите трудове изследват не щастието, а субективното благосъстояние.

И тази характеристика се дели на още елемента – емоционално благополучие и удовлетворение от живота.

В опитите си да разберат, могат ли да си купят щастието, учените от университета Принстън анализирали тези 2 понятия и тяхната връзка с парите.

Как изобщо да оценим субективното благосъстояние?

Когато става въпрос за емоции, хората питат колко често в последно време са изпитвали радост, възторг, тъга, гняв, тревога и други чувства. Удовлетворението от живота е по-разумен елемент на щастието.

Тук става въпрос дали човек е доволен от своите постижения и как минават неговите дни, смята ли, че неговият живот е потръгнал.

Така че в изследванията, свързани с парите, се установило, че разумът и чувствата по различен начин на високия доход.

Цената на усмивката

За своя анализ учените от Принстън взели данните от мащабно запитване на американците за тяхното благосъстояние – Gallup-Healthways Well-Being Index.

В това изследване повече от 450 хиляди души отговорили на въпроси за своя доход, емоционално състояние и удовлетворение от живота.

Установило се, че повечето американци са щастливи.

Около 85% отговарят, че често се усмихват, радват се и изпитват и други позитивни емоции.

Само 24% хора отбелязват, че са много тъжни и се вълнуват, а 39% признават, че се намират в състояние на стрес.

Как на всички тези емоции влияят парите?

Първо за пари можем да си купим безопасност и спокойствие.

Стресът постепенно се понижава с нарастване на доходите, но в някакъв момент този процес спира – и допълнителни пари вече не намаляват количеството тревоги.

При американците например, нивото на стреса престава да намалява при годишен доход от над 60 000 долара за домакинство.

Може да се каже, че след достигане на такива доходи човек попада в зоната на комфорта.

Ако пресметнем тази сума в доход в левове на човек за 4-членно семейство се падат от около 1400 лева месечно.

Когато парите станат твърде много – повече от 120 000 долара годишно или около 3000 лева на човек месечно, тревогата започва отново да расте. Увеличаването на доходите носи допълнителни положителни емоции, но също до определен предел.

Парите не носят повече радост на американците след достигане на 75000 долара или над 1600-1700 лева на месец.

Единственият показател, който продължава да расте заедно с увеличаването на заплатата, това е удовлетворението от живота.

Очевидно – тъй като парите са универсално мерило за успех, и колкото по-голям доход има човек, толкова по-състоятелен се чувства.

Проблеми на белите хора

От гледна точка на доходите на населението България е бедна страна, затова и за много хора щастието наистина е в парите.