На почти всеки от нас са известни поне няколко печални истории за това как собственици на жилища не успяват да се справят с изплащането на ипотечен кредит и техният недвижим имот бива изнесен на публична продан от частен съдебен изпълнител.

Според ново изследване хората, които живеят в близост до жилища обявени за публична продан, са изложени на повишен риск от развитие на повишено артериално налягане.

Според последните научни данни около 20% от хората страдат от високо кръвно налягане, което се явява основна причина за сърдечно-съдови заболявания и инсулт.

Генетиката, напредналата възраст, употребата на алкохол и затлъстяване са сред основните фактори за развитие на хипертония. За стреса също така е установено, че е важно условие за възникване на това заболяване.

В много от европейските държави през последните 6 години, особено в тези в Южна Европа, включително и в България, броят на отнетите жилища поради необслужването на ипотечен кредит рязко нараства.

Според различни оценки само в Южна Европа на публична продан са били изнесени повече от 6 милиона жилища поради неплатежоспособност на техните собственици.

В по-ранни изследвания също беше открита връзка между съседското обкръжение и състоянието на сърдечно-съдовата система.

Резултатите от новото проучване показват, че недвижимите имоти, изнесени на публична продан, могат да повлияят на систоличното налягане на хората, живеещи в този район.

Учените установили, че всяко допълнително жилище, отнето поради дългове в радиус от 100 метра, средно увеличавало артериалното налягане на участниците в изследването с 1.71 мм живачен стълб.

Освен това изследователите посочват, че тази взаимовръзка се отнася само към недвижимата собственост и принудително отнетите обекти, намиращи се на повече от 100 метра от домовете на участниците не предизвиквали повишаване на кръвното налягане.

Артериалното налягане на човек може да бъде повишено, когато той се опасява за безопасността на заобикалящата го среда или за нейната стабилност.

Според един от съавторите на изследването Мариана Аркая, която също е и негов научен ръководител, наблюдаваното повсеместно увеличаване на броя на хипертониците може да произтича от стреса, свързан с определено възприемане на околното пространство.

Например, в случаите, при които възниква усещане, че собственият недвижим имот на човека представлява за него по-незначителна ценност, родните улици му изглеждат по-малко безопасни и „привлекателни“, съседите ненадеждни и нестабилни, то всички тези фактори биха могли да доведат до повишени стойности на артериалното налягане.

В изследването взели участие предимно представители на европеидната раса със средно-социално икономическо положение, обитаващи приградските зони, затова резултатите не следва да се разпростират и за останалите жилищни зони. Авторите на изследването са на мнение, че в бъдеще е необходимо провеждането на допълнителни изследвания с участие на различни групи от населението, живеещи в градски и селски условия.

В тази връзка следва да се отбележи, че резултатите от настоящото научно изследване са значими от гледна точка на устояване на причината за поддържане на високи нива на кръвното налягане.

Може би, на повечето от нас е известно, че в по-голямата от случаите на хипертония не се открива конкретна причина за това клинично състояние.

Само се предполага, че поддържането на високи стойности на артериалното налягане е вероятен резултат от нарушена функция на централната нервна система, което от своя страна може да се дължи – нервно-психическо пренапрежение.