Професорът от Северозападният университет, САЩ, Виорика Мариан отдавна изучава как изучаването на чуждестранни езици влияе на мозъка. Още преди 15 г. тя забелязала, че хората, които владеят два езика – условно ще наричаме билингвисти – по-лесно подбират думите при говорене, поради по-големия си речников запас, те са привикнали незабавно да отсяват неподходящите варианти.

В най-новото си изследване професор Виорика Мариан и нейните колеги решили да си обяснят, какви процеси протичат в мозъка на хората, когато извършват подбор на една или друга дума.

За тази цел тя разделила участниците в проучването на две групи – билингвисти и такива, които знаят само един език.За да наблюдават кои зони в мозъка най-силно се активират у доброволците при изпълнение на зададени когнитивни задачи, учените използвали магнитно-резонансна томография /МРТ/.

Участниците в изследването произнесли на глас коя да е дума – например „бонбони“ /“candy“ – на английски език/ - и след това били помолени бързо да посочат една от четири картини, сред които било и изображението на бонбоните и образът на нещо, което е много близко по звучене на първоначалната дума: например свещ / «candle» на английски /.

МРТ показала, че при участниците, които знаели само един език се активирали няколко области в мозъка, следователно за изборът на правилното изображение са били необходими повече усилия.

Професор Мариан посочва, че мозъкът функционира като светофар и за единия език на билингвистите се включва зелената светлина, а за другия червената.

Когато се налага тази дейност да се извършва продължително време, човекът, владеещ два езика се научава бързо да блокира тези думи, които не са необходими.

Според професор Мариан, това умение е полезно не само при подбора на думи, но по принцип за вземане на решения. Дали караме кола или правим операция, е необходимо да умеем да се съсредоточаваме върху важното и да игнорираме второстепенното.

Освен това, овладеенето на чужд език, според учените, може да бъде чудесен заместител на умствена тренировка. Не е необходимо да решавате кръстословици и да се напрягате умствено, тъй като мозъкът ви „жонглира“ между 2 езика.

Да започнеш да учиш нов език никога не е късно, като дори и 6 месеца ще ви осигурят достатъчно ползи.

Според професор Пин Ли от университета на щата Пенсилвания изучаването на нещо ново, каквото и да било, например чужд език и прилагането на усвоените знания на практика, развива мозъка.

С един същ магнитно-резонансен томограф професорът и колегите му наблюдават мозъчната дейност на 39 души, чийто роден език е английският и се опитват да научат китайски.

Резултатите показват, че изучаването на езика спомага за развитието на нови връзки между невроните в мозъка. Вярно е, че този процес е по-ефективен при участниците в експеримента, които им се отдава повече изучаването на чужди езици.

Но, както показаха и предходните изследвания на професор Ли и колегите му, позитивните изменения в мозъка в резултат на изучаването на нов език се наблюдават дори и при доброволците в напреднала възраст.

Според учените интересно откритие е, че мозъкът на човека „по-пластичен“, отколкото се е предполагало по-рано, въз основа на резултатите от по-ранните изследвания в тази връзка.

Наблюдаваните положителни промени в мозъка, дори и в напреднала възраст също могат да се считат като една много оптимистична новина и изучаването на чужд език може да направи процеса на стареене по-приятен и вълнуващ.