През последните години е много да си представим селскостопанския отрасъл без пестициди. Това са отровни химически вещества, чиято цел е унищожаването на различните видове вредители по земеделските култури.

Но те проникват в растенията и продължават да присъстват след тяхната преработка в хранително-вкусовата промишленост и съответно попадат и в хранителните продукти. Въпреки огромната вреда и фактът, че всички са наясно как употребата на пестициди се отразява на човешкия организъм, те масово се използват по целия свят.

Необходимостта от използването на пестициди, както бе посочено по-горе, е обусловена от това, че те ефективно унищожават всички вредители, гъбични образувания, плевели, паразити и вредни микроорганизми.

Цялата тази „общност“ понижава значително добивите в земеделието и не е възможно да се постигат необходимите обеми на производство на хранителни продукти и предмети за бита.

В съвременната химическа промишленост се различават няколко десетки видове опасни пестициди, които се използват за унищожаването на едни или други вредители – гъбички, насекоми, кърлежи, червеи, нематоди, охлюви, а също и за профилактика на заболявания по растенията.

Дори стриктният контрол върху количествата използвани пестициди се отразява неблагоприятно върху човешкото здраве. Но за сметка на това се удължава продължителността на съхранение на консервираните хранителни продукти, осигурява се защита и на дървесината.

Погрешно е да се смята, че пестициди могат да се съдържат само в храните, отглеждани на полето и в оранжериите. Напротив те присъстват навсякъде в околната среда. И така нека разгледаме по-подробно как пестицидите влияят на здравословното състояние на човека.

Пестицидът на първо място е отрова. Поради това той действа като такава и върху здравето на човека. Пестицидите по начало се натрупват в организма, впоследствие водят до интоксикации и обуславят необратими процеси с неблагоприятно протичане.

При хората, които са се отровили с пестициди, се наблюдават генетични отклонения. Те са резултат от натрупването в организма на съдържащи фосфор съединения.
За това как пестицидите влияят на развитието на плода също непрекъснато се напомня от гинеколозите.

Рискът от ембрионална смъртност се повишава с пъти, ако бъдещата майка пренебрегва предупрежденията и в нейния хранителен режим присъстват много храни, съдържащи пестициди.

Тези отровни химически вещества е много вероятно да предизвикват мутации в организма, което води до опасни наследствени нарушения и то за няколко поколения напред.

Хората, които работят във ферми, са особено силно изложени на неблагоприятно въздействие на пестицидите. Най-често при тях се развиват инфекциозни заболявания на кожата, на подкожните слоеве, нарушения на дихателната функция.

Лекарите констатират нарушена функция на отделителната и репродуктивната система поради въздействието на пестицидите.

От негативното въздействие на отровните химически вещества страда сърдечно-съдовата система. С това е свързано и запушването на съдовете.

Пестицидите са много опасни за вече сформиралия се зрял организъм. А как влияят тези вещества на растящия. За децата те пестицидите са опасни с това, че предизвикват нарушение на половото развитие и съзряване, особено при момичетата.

В юношеска възраст при тях се наблюдава нарушение на редовността на менструалния цикъл, а след това и спонтанни аборти, а също и прочие патологични изменения. Детският организъм е силно чувствителен към въздействието на отравящите компоненти.

Затова за децата е необходима особена защита от пестицидите.

За да понижите концентрацията на тези вредни химически вещества в храните, преди тяхната употреба задължително измивайте всички плодове и зеленчуци под течащата вода в продължение на 1-2 минути.