Неотдавна учени установиха, че хората са способни сами да влияят на функцията на имунната си система, практикувайки определена дихателна техника в съчетание с въздействието върху организма на ниски температури.

Било проведено интересно изследване, в което взели участие 2 групи мъже, към една от които бил приложен метод на дълбоко дишане и къпане в ледена вода. В тази група при участниците била понижена възпалителната реакция в сравнение с контролната група, чиято имунна система остро реагирала на безобидна инжекция.

Изследването било публикувано в научното списание – Трудовете на Националната академия на науките (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Водещият изследовател Питер Пиккерс, професор по експериментална медицина в областта на интензивната терапия в Холандския университет Radboud, посочва, че подготовката на участниците била много трудна и сериозна.

Ученият настоятелно не препоръчва използването на такъв режим в домашни условия, тъй като в такъв случай е необходимо наличието на подходящ контрол от специалисти. Също така той отбелязва, че подобна практика може да нанесе сериозна вреда на някои хора.

Проведеното изследване показва, че определени фактори могат внесат изменения в реакцията на имунния отговор и да ограничат възпалителните процеси.

Учените смятат, че свръхреакцията на имунната система е показател за някаква патология в човешкия организъм, която е възможно до доведе до хронично възпаление и което на свой ред служи за причина за някои автоимунни заболявания, такива като ревматоиден атрит.

Въпреки факта, че имунният отговор е възможно да бъде коригиран с помощта на някои лекарствени препарати, учените решили да си изяснят, способно ли е конкретното поведение самостоятелно да го измени. В хода на изследването учените на случаен принцип разпределили 24 здрави млади мъже на 2 групи.

Под внимателно наблюдение на лекари, участниците от една от групите при спазване на извънредно строг дневен и хранителен режим изпълнявали ежедневна подготовка, състояща се от дихателни техники, медитации и къпане в ледена вода. Доброволците от контролната група не били на подобен режим.

Около 10 дни след започване спазването на строгия дневен режим, учените въвели във всички участници мъртви бактерии E.coli, които организмът възприел като опасност и реагирал с имунен отговор, насочен към борба с въведения патогенен организъм.

Резултатите показали, че физическото състояние на тренираните участници се характеризирало с повишено образуване на адреналин,с по-малко възпаление и със слабо проявление на грипоподобни симптоми.

Според съавтора на изследването Маттейс Кокс, в групата на тренираните участници, практикуващи дихателни техники, високите нива на адреналина в кръвта довели до потискането на техния имунен отговор за разлика от контролната група.

Обикновено, при човека нивата на адреналина се повишават при реакция „бий или бягай“ и в ситуациите, които се съпровождат от чувство за страх, например по време на гледане на филми на ужасите или при бънджи скокове.

В по-ранни изследвания, чрез въвеждане в тялото на пациентите на инжекции с адреналин, като по този начин се изучавало неговото върху имунния отговор на организма.

Резултатите показвали, че повишените нива на хормона, синтезиран и секретиран от надбъбречните жлези, потиска имунната реакция на организма. В новото проучване при тренираните мъже било установено по-високо ниво на адреналина в сравнение с хората, които скачали с бънджи за първи път.

Според учените уникалността на тяхното откритие се състои в това, че човек притежава способност самостоятелно да увеличава нивата на адреналина в кръвта си, потискайки по този начин възпалителните процеси в тялото си.