При сключването на договор за кредит повечето хора изобщо не се замислят за възможните последствия. Но може да се случи и така, че длъжникът поради усложнени обстоятелства да не е в състояние да връща взетата назаем от банката сума пари.

При това този кредит лесно се превръща в дълбока дългова яма и поглъща „длъжника с главата“, като така се влошава не само материалното му положение, но и се изменя психиката му, като понякога тя се изменя радикално.

От къде започват психологическите проблеми на длъжника?

Според психолозите това се случва, когато кредитополучателите узнаят, че състоянието на техните финанси се намира на границата на фалита. Но повечето учени в областта на психологията са на мнение, че човек по своята същност е хазартен тип личност.

Той обича да поема рискове и „да се движи по острието на бръснача“ на практика във всички сфери на своя живот, включително в професионалната и интимната сфера.

Въпреки това една част от хората могат да рискуват цялото свое имущество, като в случаите със залаганията в казино, а другите правят това внимателно, но в крайна сметка постигат същия резултат като първите.

Именно поради някои хора се опитват да си затварят очите за последствията и да живеят за деня.

При това те вземат заеми от банките, от познати и дори от съмнителни лихвари, харчат получените средства и дори не се замислят за това, че много скоро ще трябва да започнат да връщат дълговете си и тогава привидно стабилното им материално положение е възможно да „се пропука“, а те в качеството им длъжници да останат и без стотинка в джоба.

Дългове и длъжници – научни факти?

Учените успели да намерят реално потвърждение на факта, че финансовата задлъжнялост на човека изключително пагубно се отразява на неговото здраве.

Така например, изследователи от Калифорнийския университет, САЩ, открили, че наличието на дългове по кредитна карта на човек със средни доходи води не само до повишаване на кръвното му налягане, но и до влошаване на здравословното му състояние като цяло.

Особено, според водещият учен в областта на психологията Елизабет Свит, силно изразени психологически проблеми, свързани с дългове по кредитни карти, възникват по-често при млади хора на възраст от 24 до 32 години.

За това свидетелстват редица тестове, проведени сред 8400 доброволци именно от тази възрастова категория. По време на изследването около 85% от участниците загубвали самообладание, ставали раздразнителни и били подлагани на стрес.

Освен това от 40 до 85% страдали от безсъние и затлъстяване.

Причината за последния проблем били психологически неприятности при млади хора, които те се опитвали да потиснат чрез поглъщане на големи количества храна през деня.

При това тях съвсем не ги вълнувало качеството и количеството на хранителните продукти, които консумирали.

Било проведено също така и друго изследване, насочено към откриване на зависимост между дългът по кредитна карта и броя на хората, които са склонни към самоубийство.

В проучването взели участие 4000 души от Финландия, като всеки от тях бил въвеждан в състояние на транс и през това време се превръщал в длъжник на условна кредитна организация.

В резултат на експеримента повече от половината от взелите участие изявили желание да завършат живота си със самоубийство.

Специалистите смятат, че в този случай причината за възникналото желание за самоубийство е дълбоката депресия, в която изпадат хората, задлъжнели по кредитните си карти.