Предната седмица екип от експерти представил на правителството на САЩ доклад с обем от 570 страници, в който се съдържат техните позиция във връзка с това какви промени е необходимо да бъдат направени в препоръките за здравословно хранене на населението.

Въз основа на този доклад Департаментите на земеделието и на здравеопазването и социалното осигуряване по-късно ще изготвят новите препоръки за хранене за гражданите на САЩ.

Предходната версия на препоръките беше обявена публично през 2010 г. Разработването на настоящия документ продължава вече 18 месеца и той се основава на най-новата научна информация.

В момента в САЩ около 155 млн. души са с наднормено тегло или затлъстяване, а 117 милиона с предотвратими хронични заболявания. За сравнение в България с по-висока от нормалната телесна маса и с метаболитен синдром е 20% от населението.

Но при децата през последните години се наблюдават негативни тенденции и броят, както на тези с наднормено тегло, така и със затлъстяване расте.
Основните, попадащи в този документ, препоръки се съсредоточават върху консумацията на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, млечни продукти с ниска или нулева масленост, морски дарове, бобови растения, при това се предлага ограничаването на употребата на червени меса и месни продукти, преминали промишлена обработка, тоест колбаси, захар и рафинирани зърнени храни като бях хляб например.

В сравнение с предишните аналогични документи има и неочаквания изменения, сред които употребата на умерени дози кофеин и премахването на каквито и да е ограничения на приеманият с храната холестерол.

Членовете на консултативната комисия по разработването на препоръките за хранене посочват, че натрупаната към настоящия научна информация не предполага необходимостта от изключването на каквито и да е хранителни продукти или следването на един единствен модел на хранене.

Напротив, хората могат да комбинират огромно разнообразие от хранителни продукти, изменяйки тяхното съчетание и получавайки в резултат здравословно ежедневно меню, което ще съответства на индивидуалните им медицински потребности, вкусовите им предпочитания и културните традиции.

Що се отнася до най-важните изменения, в документа се анализира дългосрочно снабдяването на страната с продоволствие и възпроизводимост на избора на хранителни продукти, на което преди не се е обръщало такова внимание.

Също така се разглежда проблемът с дългосрочното поддържане на здравословен хранителен режим и някои елементи на съвременното хранене, такива като кофеин.

Налични са данни, които са доказани на умерено и високо ниво и които свидетелстват за това, че здравословните хранителни модели, основани на консумацията на големи количества храни от растителен произход – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови, ядки и семена, а също и нискокалорични продукти от животински произход, се асоциира с по-благоприятна екологическа ситуация, в частност отделяне на по-малки количества газове в атмосферата, които предизвикват парников ефект, а също и по-оптимално използване на поземлените, водните и енергийните ресурси.

Възпроизвеждането в дългосрочен план на здравословните хранителни модели представляват нова тема за обучение на потребителите и формиране на здравословен начин на живот.

Те могат да залегнат в основата на „култура на здравето“ за настоящите и бъдещите поколения както на индивидуално, така и на ниво население.

Освен анализът на екологичните аспекти на храненето, в доклада влезли и някои идеи, които несъмнено станали изненада в сравнение с предишната версия на препоръките. В частност, в документа не се предлагат никакви ограничения на количествата холестерол, които хората приемат с храната.