Парацетамолът е един най-популярните понижаващи температурата и болкоуспокояващи в света. Въпреки това ново изследване, публикувано в списание Annals of the Rheumatic Diseases показва, че страничните ефекти на този медикамент се подценяват от лекарите.

Механизмът на болкоуспокояващото действие на парацетамола не е напълно проучен, но последните изследвания показват, че инхибира синтеза на простагландини в централната нервна система.

Този медикамент се за по-безопасен от другите нестероидни противовъзпалителни средства и от опиоидите.

Въпреки това през 2014 г. в списание The Lancet беше публикувано голямо рандомизирано клинично изследване, което показа, че парацетамолът не е по-ефективен от плацебото за понижаване на силни болки в областта на кръста.

Ползата от препарата при лечение на остеоатрит също бяха подложени на съмнение от авторите на последните изследвания, включително и поради това, че съвременните данни за честотата на страничните ефекти на медикамента в стандартни дози са изключително малко.

За оценка на честотата и интензитета на нежеланите реакции на парацетамола в стандартни дози, учените от института Лидс във Великобритания, направили систематичен обзор на 8 съществуващи изследвания, насочени към изучаването на връзката между приема на този медикамент и неблагоприятните последствия за здравето.

2 от тези изследвания били насочени към изследването на връзката между риска от настъпване на смърт и приема на парацетамол и едно от тях, доказало относително повишено ниво на смъртност сред хората, приемащи това нестероидно противовъзпалително в сравнение с тези, които не го приемали.

Четирите изследвания включени в този обзор, установили връзка между приема на парацетамол и увеличаването на риска от сърдечно-съдови и бъбречни усложнения. А учени в рамките на друго проучване открили, че приемът на това обезболяващо обуславя развитието на заболявания на стомаха и червата.

Учените от института Лидс посочват, че всички 8 наблюдателни изследвания имат сериозни отклонения от възприетия начин на провеждане на медицински проучвания.

Например, хората продължително, приемащи парацетамол, често имат едновременно няколко заболявания и приемат паралелно както други обезболяващи, така и други медицински препарати от различни групи – влиянието на този фактор изобщо не е било отчитано в тези изследвания.

Въпреки факторът, обуславящ систематична грешка и минималния брой изследвания, включени в систематичния обзор, авторите смятат, че са намерили устойчива взаимовръзка „доза-реакция“ между приложението на парацетамола в стандартни дози и няколко вида странични ефекти, които са типични за останалите нестероидни противовъзпалителни – в частност увеличаване на честотата на смъртността, на сърдечно-съдовите, стомашно-чревните и бъбречни усложнения.

„Не трябва да не се взема предвид дефектите на дизайна на тези изследвания, въпреки това тенденцията „доза-реакция“ е напълно очевидна и се установява във всички резултати от анализа на проучваните научни трудове“ – посочват авторите.

Учените напомнят, че общият риск от проявлението на странични ефекти при прием на парацетамол остава сравнително малък.

Те се позовават на факта, че обикновено рискът от това заболяване, което медицинският специалист лекува с парацетамол, значително надвишава вероятността от усложнения от приема на това стероидно противовъзпалително, поради това такова назначаване е напълно оправдано.

„Лекарите следва само да вземат под внимание индивидуалната поносимост на парацетамола при всеки конкретен пациент и да следят за странични ефекти при продължително курсове с този лекарствен препарат.“ – посочват още авторите на систематическия обзор.

В заключение те добавят:

„Основавайки се на по-горе посочените данни, ние считаме, че реалната честота на страничните ефекти може да е значително по-висока, отколкото е прието да се смята в медицинската общност.“