Група експерти съобщава, че хора работещи в офис предимно, седейки на компютър, са длъжни да прекарват на крака не по-малко от 2 часа от работното си време. Тази препоръка има за цел да защити здравето на тези, чиято работа е свързана с продължителен престой в седнало положение.

Хората, които прекарват работния си ден в такава поза на тялото, в идеалния случай следва да са на крака не по-малко от 4 часа, но минимална се явява препоръката за „2 часа ходене или престой в изправено положение“.

Това напътствие беше публикувано в рамките на комплекс от клинични рекомендации, които намериха място в новия брой на Британското списание по спортна медицина и е предназначено за работодатели и офисни работници.

Препоръката е насочена към неутрализиране на рисковете за здравето, които възникват при продължителна работа в седнало положение в офис.
„Обикновено работниците в офисите прекарват 65-75% от работното си време в седнало положение, от което повече от 50% е в обичайна принудителна поза.Съвременните изследвания показват, че просто поведенческо решение на този проблем на този проблем може да стане препоръката за увеличаване на двигателната активност на тези хора в рамките на техния работен ден“ – посочват авторите на клиничното ръководство.

Все по-голям брой изследвания свързват заседналия начин на живот, включително и времето, прекарвано на работното място с повишен риск от развитие на редица сериозни заболявания и с увеличаване на смъртността.

Такива заболявания като захарния диабет, сърдечно-съдовите патологии и някои форми на рак – значително по-често се срещат при хора със заседнал начин на живот и ниска физическа активност.

Съгласно данните от ретроспективните изследвания, увеличаването на двигателната активност и намаляване на времето прекарвано в седнало положение – могат да понижат тези рискове. Основавайки се на тези изследвания, авторите на клиничното ръководство формулирали своите препоръки.

Основните рекомендации, съдържащи се в новия гайдлайн за организацията на труда на офисните работници са следните:

• 2 часа дневно, с постепенен преход към 4 часа дневно – работникът е длъжен да се намира на крака – да стои в изправено положение или да ходи;
• Надвишаването на времето за работа в седнало положение да се санкционира от работодателя с глоби;
• Следва да се избягва също и продължителното неподвижно стоене в изправено положение, тъй като се отразява неблагоприятно на здравето.
• Работодателите са длъжни да информират своите служители за вредата от прекомерната продължителност на престоя в седнало положение или в неподвижно изправено положение.
• Шефовете също следва да се задължат да прокламират предимствата на здравословния начин на живот – съблюдаване на балансиран хранителен режим и спиране на тютюнопушенето.

Съществува растящ интерес към изменението на работната среда с цел "измъкване" от продължителния заседнал начин на живот.

Много фирми вече предлагат мебели за офис, които осигуряват възможност работникът както да стои изправен, така и седнал при работа на офисното бюро или компютъра и така да не се откъсва от служебните си задачи при смяна на положението на тялото му.

Въпреки че редица фирми /статията отразява положението във Великобритания, но добре би било тези клиничните препоръки да достигнат и до българските работодатели/ вече са започнали да инвестират в такива промени на работните условия, много компании игнорират тези полезни реформи.

Експертната група предупреждава, че само смяната на мебелите вероятно ще се окаже недостатъчна за достигане на желаното ниво на физическа активност.