Потенциалната вреда от микровълновото излъчване /МВИ/, изходящо от безжичните устройства и особено неговото вредно въздействие върху децата, от много години е болезнен въпрос и предизвиква интереса не само на родителите, но и на учените.

Например, от резултатите на някои изследвания, се установява увеличаване на риска от злокачествени заболявания под въздействието на МВИ, въпреки това тези данни са били противоречиви и нееднократно са били оспорвани.

Последният научен анализ по тази тема бил проведен под ръководството на L.Lloyd Morgan и публикуван в „Journal of Microscopy and Ultrastructure“.

По-долу ще направим опит да очертаем основните идеи от този доклад.

Авторите проучили всички налични към настоящия момент изследвания, отнасящи се за вредите, които оказват върху здравето на децата източниците на МВИ.

Те сравнили получените данни с официалните дозиметрични такива за мобилните телефони, представени в наредбите на държавните органи, а също и в инструкциите към тези устройства, предоставени от самите производители.

Д-р Морган и неговите колеги стигнали до извода, че на най-голям риск от МВИ, изходящо от безжични устройства, са изложени децата, включително и преди раждането /по време на вътреутробното развитие/.

Мозъчното вещество на децата поглъща повече микровълнови лъчи, отколкото на възрастните, защото детската мозъчна тъкан е по-предразположена към така абсорбция, а екраниращите тъкани на черепа са по-тънки и абсолютният размер на мозъка е по-малък.

Развиващият се плод е особено уязвим на различни въздействия, тъй като излагането на МВИ може да доведе до дегенерация на защитната миелинова обвивка, която обгръща невроните на мозъка.

Резултатите от многобройните научни изследвания показват, че децата поглъщат повече микровълнови лъчи, отколкото възрастните.

Според някои данни мозъчната тъкан на децата абсорбира 2 пъти повече микровълнови лъчи от тази на хората в зряла възраст. Според други данни костният мозък на децата поглъща 10 пъти повече МВИ в сравнение с този на възрастните.

Авторите отбелязват, че Белгия, Франция и Индия и други държави вече са приели закони за ограничаване използването на безжични устройства от деца и в близост до деца и/ или на опаковката на мобилните устройства се поставят задължителни предупреждения за опасностите от използването им от деца.

Учените също така посочват, че пределите на въздействие на МВИ остават непроменени през последните 19 години и че производителите на безжични устройства указват минимално разстояние, на което е необходимо да се държи устройството с цел безопасно излагане на микровълновите лъчи.

За таблети и лаптопи минималното разстояние от тялото е 20 см.

В доклада авторите отбелязват, че сегашните правила за минималните разстояния са създадени въз основа на погрешното допускане, че увреждането от прегряването на тъканите е единствената потенциална опасност от безжичните устройства.

Авторите също посочват в доклада и за така наречената „цифровата деменция“ . Този феномен се наблюдава при децата в училищна възраст.

Терминът е въведен от немския невролог Манфред Шпитцер, през 2012 г. той издава книгата със същото заглавие.

Сега терминът се използва, за да опише как прекомерното използване на дигиталните технологии води до увреждане на когнитивните способности на децата.

Всъщност авторите не призовават към отказване от използването на цифровите технологии нито от хора, нито от деца. Те предлагат да се разработят един нов вид „стандарти за безопасност“ за използването на безжичните устройства.