Според проучване, проведено от организацията Charities Aid Foundation взели участие 2000 доброволци, които били помолени да определят най-възмутителните навици на околните.

Социологическото проучване потвърждава, че повечето от нас негодуват от това, че здрави хора използват паркоместата , предназначен за инвалиди. Освен това преди всичко повечето от нас се дразнят от грубото поведение в транспорта.

Анкетираните доброволци посочили, че хората, които отказват да отстъпят място на бременни жени и на хора в напреднала възраст , предизвикат негативни емоции. Поведението в транспорта заело второ място в класацията на постъпките, които провокират най-силно раздразнение у повечето хора.

Според участниците в изследването, неправилно използване на паркоместата от семеен тип, тоест тези пред семейните жилища и пред блоковете също изключително негативна постъпка. Доброволците се дразнят на хората, които нямат деца и въпреки това използват семейните паркоместа.

А хората, които често използват обществения транспорт, се нервират от това, че някои пътници си позволяват да слагат пътните си чанти на седалката до себе си и ги оставят там, докато друг човек изрично не ги помоли да ги преместят.

Изследването също така показало, че много хора изпитват раздразнение в този момент, когато се опитват да купят стоката, без да обръщат внимание на образувалата се опашка. В списък с отрицателни постъпки попада също така и безразличието към майките, на които им се налага да вдигат детските си колички нагоре по стълбите.

Повечето от участниците в допитването на социолозите отговорили, че ги нервират и хора, които увеличават дотолкова музиката в слушалките, че всеки, който наоколо е принуден да слуша тяхната любима музика.

Някои от доброволците смятат, че тяхното раздразнение е справедливо, ако около тях има човек, който умишлено да натиска специалния бутон за затваряне на автоматичните врати на асансьора. В България това се отнася повече за МОЛ-овете , големите търговски обекти и хотелите, тъй като в повечето по-високи жилищни сгради, където има асансьори те са с ръчни врати, които не разполагат с подобни бутони.

Въпреки това обаче хората се вбесяват от съвсем различни неща, като резултатите от социологическото проучване до голяма степен са зависими от професията и начина на живот на доброволците. Например студентите се ядосват много, когато техен съквартирант, без да попита вземе от хладилника храна, която не му принадлежи.

От отговорите на участниците в проучването също установява, че голяма част също така се дразнят и когато са в магазина. Оказва се, че дългите разговори по мобилния телефон на касата в супермаркета повечето хора като твърде невъзпитано и будещо недоумение поведение.