За всички родители настъпва моментът, когато трябва да решат – в състояние ли е детето само да ходи на училище, до магазина, да се разхожда навън и т.н.

Детето е пораснало

Как да разберем, че за детето е настъпил нов период от живота, и е време само да решава дребни проблеми, да се придвижва и най-важното, готово ли е за това?

Няма единна скала, благодарение на която с увереност да можем да потвърдим, че е време детето да изгради навици само да действа, да се обслужва, да реализира своите потребности.

Ако се позоваваме на буквата на закона, то едва на 18 години тийнейджърът престава да бъде под контрола на родителите и може да остане навън след 22 часа без придружител.

До тази възраст оставането на децата на улицата късно вечер, без да са придружавани от родители, се последва от наказание под формата на глоба.

А кога можем без притеснения да пускаме детето да обикаля из квартала на разходка, да си играе в близкото училище?

Много зависи от характера на детето – ако е голям пакостник и инат, трябва да се откажем от тази идея.

На някои деца е достатъчно няколко пъти да повтарят и да опишат опасните за живота и здравето ситуации, а за другите това е малко.

Още един фактор – това е възрастта

Не трябва да разчитаме на по-голямото дете и за дълго време да оставяме малкото братче или сестриче под негов надзор.

Опасно е да пускаме децата на улицата, ако минават много автомобили, няма особена детска площадка.

В такива случаи присъствието на родителите е необходимо, тъй като по време на игра детето невинаги контролира ситуацията и може да изскочи на пътя, без да осъзнава, че го грози опасност.

Ако решението да предоставим повече свобода на детето е вече взето, то на първо време трябва да наблюдаваме отстрани поведението на детето.

Изпълнява ли то обещанието да не напуска площадката или излиза с по-големите деца на пътя.

Само строгото спазване на правилата за безопасност помага за избягване на неприятности и травми.

До 5 години не може и да става дума детето да се разхожда само, дори и на най-безопасното на пръв поглед място.

То е още твърде доверчиво и бързо забравя дадените обещания.

Необходимо е детето да разбере, че е пораснало и му се доверявате, не го критикувате за дреболии, и тогава то ще се държи така както искат родителите.

Родителите и техният поглед върху самостоятелността

Когато детето е на година, има нужда от подкрепа, тъй като трудно ходи.

След навършване на 3 години е важно да му се предостави свобода в определени действия, за да му се позволи да усвоява основни навици.

На 7 години детето е длъжно в ситуация, когато прави грешка, да се научи да я поправя.

При навлизане в тийнейджърска възраст идва времето да открива връзка между постъпките и възможните последствия.

Важно е да знае, че отговорността за неговите действия вече се носи лично от него, и трябва да го осъзнава.

В някои случаи децата отказват да изпълнят различни задачи и затова има обяснение.

Често излишната критика от страна на родителите е причина детето да се притеснява, че не прави нещо както трябва.

И с удоволствие оставя инициативата на тях.