Посттравматично стресово разстройство, депресия и когнитивни нарушения се лекуват трудно. Понякога и изобщо не се поддават на лечение, а да се живее с посттравматично разстройство или със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност не е лесно.

Депресивните състояния, въпреки разпространението на антидепресантите, също изискват психотерапия.

Ресурсите за здравеопазване не достигат, дори в най-богатите държави, и за лечението на тези състояния не се отделят достатъчно средства, най-малкото защото от тях не се умира.

Участници във военни действия или жертви на терористични актове с години и дори с десетилетия не могат да преживеят тежките събития, не могат да се избавят от последствията. Но днес се оказва, че като допълнение към традиционните лекарства и психотерапия се появяват и нови методи.

Какви компютърни игри помагат за намаляване на стреса, могат да променят схемата на функциониране на мозъка, повишават способността за съчувствие и за концентрация?

Може би това е нова надежда за хората, които сами не са могли да се справят с проблема.

NET-терапия – нов метод на лечение на ПТСР

NET-терапия или наративна експозиционна терапия, се смята за поведенчески метод на лечение на посттравматично стресово разстройство.

Експозиционната терапия има за цел корекция на избягващото поведение, възникващо в отговор на ситуации или мисли и спомени, които се разглеждат като плашещи или предизвикващи тревога.

Например, преживялата насилие жена може да започне да избягва връзки с мъже или да престане да ходи на срещи от страх, че отново ще бъде нападната.

Макар и посттравматичният стрес да се асоциира с участници във военни действия, това разстройство може да възникне и от домашно насилие, катастрофа, силен стрес, тормоз.

Ако не се обръща внимание на проявленията, избягващото поведение може да стане по-екстремно, което да способства за понижаване на качеството на живот.

Избягването също може да увеличи продължителността на симптомите на посттравматичния стрес или дори да ги усили. Когато човек избягва определени ситуации, мисли или емоции, то няма възможност да разбере, че те съвсем не са толкова опасни и плашещи, колкото му се струва. Но с насилствени методи и самопринуда изцеление не може да се постигне.

Така целта на експозиционната терапия се състои в това да помогне за намаляване на страха и на тревогата на човек, за да бъде отстранена реакцията на избягване.

Противопоставяне на това, от което най-много се боим

Методиката NET – активно противопоставяне на това, от което човек най-много се бои.

При сблъсък с опасни ситуации, мисли и емоции човек започва постепенно да осъзнава, че тревожността и страха намаляват от само себе си.

За да бъде ефективна експозиционната терапия, е много важно човек да се сблъсква със ситуация, която е тясно свързана с това, от което се бои. Но това невинаги е възможно при посттравматично стресово разстройство.

Например, ветеран с подобно разстройство, възникнало в резултат на участие във военни действия, не може да се бъде изложен отново на такава ситуация, тъй като войната вече е приключила. Това най-малкото не е безопасно. И тогава на помощ идва виртуалната реалност.

Пациентът се потапя в създадена от компютър виртуална среда с помощта на сензори, или в специално създадено помещение, в което доминират образите.

Днес NET-терапията с виртуална реалност се използва за лечение на ветерани от Виетнамската война.

Виртуалната среда, в която се потапя човек включва образи, с които войниците обикновено се срещат по време на военни действия – хеликоптери, джунгли, характерни постройки в съчетание със звукови ефекти.

Посттравматичен стрес от войната в Ирак и Афганистан

Някои изследвания също изучават въпроса дали може подобна терапия за намаляване на симптомите на посттравматичен стрес да се приложи при войници от Ирак и Афганистан. И отговорът е положителен.

Компютърна шокова терапия така се нарича тази процедура на медицински език. Вместо щадящи методи и релакс се действа на принципа „клин клин избива”.

Пациентът бива потопен във виртуална реалност аналогична на предишните му преживявания, и преминава през различни етапи – от прости към по-сложни – основният източник на посттравматичен стрес. Методът е с висока ефективност, и за неговото усъвършенстване САЩ отделят около 4 милиона долара.

У нас посттравматичният стрес най-често е свързан с катастрофи, дали този метод може да се приложи и да бъде ефективен, отговор засега не се дава.