Дълго време се смяташе, че личността ни е набор от устойчиви характеристики.

Но така ли е това?

Възможно е да можем да се променим по-бързо, отколкото изглежда.

Разказва психологът Джил Сатти, който е екстраверт и се зарежда с енергия, когато общува с другите, а не стои сам.

Харесва му да обсъжда идеи с приятели, а не да ги обмисля сам.

Екстравертността попада в голямата петорка на личностните черти, които според психолози формират личността.

Също в нея попадат доброжелателност, съзнателност, невротизъм, и противоположния полюс – емоционалната стабилност, и откритост за нов опит.

Смята се, че тези черти се стабилизират, когато човек достигне зряла възраст

Но всъщност се оказва, че могат да се променят, а измененията идват постепенно.

Личностните черти влияят на нашите социални отношения, успех, психическо и физическо здраве и на други сфери на живота.

Но през 2017 година психолозите публикуваха изследване, което дава основание да се предполага, че личността е много по-изменчива, отколкото се предполагаше.

Учените анализираха повече от 200 клинични изследвания в опит да разберат как различните видове психотерапия и медикаментозно лечение влияят на характера на хората с психическо заболяване.

Оказва се, че личностните черти се променят за относително кратък срок, от 2 до 16 седмици психотерапия, и тези промени са достатъчно устойчиви.

У участниците се повишило нивото на екстравертност, за сметка на това бил отчетен спад по скалата на невротизма.

Съзнателността и съобразителността също се повишили.

Получените резултати доста изненадали автора на изследването, професорът по психология Брент Робъртс: „Дори не сме си представяли, че можем да променим личностните си качества само за няколко седмици или месец. Година – да, но – месеци!“

Изследването показало, че измененията не били временни, а се запазвали дълго време след края на лечението.

Ставало въпрос за истинска промяна на личността, а не за временна смяна на настроението, което става при намаляване на симптомите на депресия или тревожно разстройство.

Психотерапевтите не само помагат на пациентите да се почувстват по-добре, но също ги въоръжават с инструмент, който ще им помага след края на терапията.

Важно е на степента на личностни изменения да влияе причината, поради която пациентът се обръща за помощ.

Най-много се променили пациентите с тревожни и личностни разстройства.

А най-малко тези, злоупотребяващи с алкохол и наркотици или страдащи от разстройства на хранителното поведение.

Учените не успели да установят причината за различията

Резултатите от изследванията показват, че трябва да преразгледаме представите си за личността.

Мислим си, че личността е някаква от устойчиви характеристики, но може би това твърдение не е съвсем справедливо.

Следващата стъпка е да се изясни как протичат измененията по време на терапия.

Възможно е причината да не е в конкретните методи на лечение, а в полагащия основите принцип на психотерапия.

Психотерапевтите даряват пациента с грижа и внимание, и това отключва процеса на положителни изменения.

Затова не трябва да бъдем крайни в личностните оценки по отношение на околните, както и на хората, с които животът ни сблъсква.

Поведението е една от личностните изяви, които в даден момент може да ни направи лошо впечатление и да влезе в остро противоречие с принципите, към които се придържаме в общуването.

Но това не означава, че трябва да отпишем този човек и никога повече да не си говорим с него, както става ясно, личността, както и всичко останало е преходна.