Учените вече 3 месеца се опитват да разберат по какъв начин и откъде се е появил новият коронавирус SARS-CoV-2. Възможно е вирусът да живее с хората доста отдавна, показва ново изследване.

Новият коронавирус отдавна е сред нас, но не е бил интересен

Новият научен труд остро критикува заблудата, че този патоген е създаден в лаборатория.

Учените анализирали данните за генома на новия коронавирус и други, сходни с него коронавируси, и стигат до извода, че участъците на РНК на новия вирус, които отговарят за синтеза на белтъка, свързващ се с клетките на човек, са толкова ефективни, че биха могли да се появят само при естествен отбор.

При сравнение на достъпните данни за геномите се установява, че новият коронавирус се е появил по естествен път. Ако имаше елемент на намеса от биоинженери, това веднага щеше да се забележи от изследователите.

Наред с теорията за лабораторен произход на новия коронавирус, учените разглеждат 2 хипотези. Интересуват се на какъв етап вирусът е еволюирал в опасен патоген, който може да предизвика пандемия.

Изследователите смятат, че вирусът SARS-CoV-2 е недостатъчно сходен с коронавируса, който заразява животни, макар и да е сходен с този, който може да разболее прилепи и броненосци.

Разликите между коронавируса при прилепи и други животни се подценяват, посочват авторите.

Направено е заключение, че най-важните изменения във вируса са станали не тогава, когато е в организма на животните.

Новият вирусът е еволюирал в човешкия организъм дълго време

По-вероятна за авторите е хипотезата, че вирусът е еволюирал в човешкия организъм, след като е станало заразяването от животни.

Постепенните еволюционни изменения в продължение на години и дори на десетилетия са довели до свойството на вируса да се разпространява от човек на човек и да предизвиква сериозна болест.

Учените отбелязват, че сега е трудно да се каже коя от двете хипотези, развитие на вируса в организма на животните.

Така може да се направи извод, че вирусът е съществувал, разпространявал се е сред хората, но понеже не е предизвиквал заболяване, не е бил обект на такъв голям интерес, какъвто е сега.