Д-р Дейвид Лам от Университета на Торонто е провел изследване, в резултат на което е установил причината, която предизвиква болка при тежките ракови форми.

Резултатите са публикувани във вестник „Pain“. Причината за болезненото чувство е ген, който е отговорен за някои от най-агресивните форми на раковите заболявания.

Д-р Лам е ръководител на оралната и лицево-челюстна хирургия във Факултета по дентална медицина. Първоначално той диагностицира рак на главата и шията, които засягат повече от 550 000 души по целия свят всяка година. Проучванията показват, че при тези видове рак се проявяват най-болезнените симптоми. Възможностите за лечение на болката се ограничават до употребата на опиоиди.

По време на провеждане на клинични изследвания в Университета на Калифорния в Сан Франциско, Лам забелязва нещо интересно. При по-голямата част от пациентите от мъжки пол с рак на главата и шията се открива корелация при изследване на генетичния маркер близка до тази на хората с рак на простатата.

По повърхността на раковите клетки има нерв, който влиза в контакт с рецептори, които са причина за болка. Лам има възможност да определи корелативната връзка между някои от тях, като при влизането на контакт с нервни рецептори за болка се провокират по-силни болезнени усещания.

Лам и неговите колеги учени проследяват това наблюдение, като изследват различни видове рак с известни симптоми за болезненост като рак на гърдата и меланома клетъчни линии. Тези клетки се отглеждат и етикетират за генетичен маркер TMPRSS2.

Според клиничните данни, ракът на главата и на шията са най-болезнените форми на рак, последвани от рак на простатата, докато болките при меланома, познат и като рак на кожата, са в долния край на скалата за болка.

Но това, което изненада учените е, че присъствието и количеството на генетичния маркер TMPRSS2 в тези ракови клетъчни култури застана точно в корелация със степента на болка.

Д-р Лам описва тези резултати като абсолютно точни до момента. Според него, потресаващото откритие за ролята на TMPRSS2 в задействането на раковата болка може да доведе до създаване на целеви терапии за ракова болка.

Д-р Брайън Шмит, професор в Университета по стоматология, в Ню Йорк и съавтор на изследването също поддържа заключението, че генетичният маркер TMPRSS2 е причина раковата болка да бъде с изключителна болезненост. Инхибирането му при пациентите може да осигури нова форма на лечението при болните от рак.

"При всяка ракова болест, която е с изключителна болезненост, преди да се премине към лечение с медикаменти, може да се направи изследване на раковите клетки за генетичния маркер TMPRSS2. Д-р Лам обяснява, че най-ефективният подход за облекчаване на болката е да се насочим към проучване на гените, предизвикващи болка.

Но може да има и други последици за изследването на TMPRSS2: по-нататъшните проучвания могат да разкрият каква е ролята на повишената експресия на TMPRSS2 и какъв е процентът на агресивност и заболяемост при някои агресивни ракови заболявания. Не е изключено болката да е причинена от ген и да има друга полза от страничния ефект.

В проучването също така взимат участие и изследователи от университета в Ню Йорк и Института „Форсайт“.