Дори и хората с най-здрави нерви могат да се сринат – комуникацията изисква търпение, което невинаги е достатъчно. Как да запазвате спокойствие и да не загубвате самообладание при общуване с труден събеседник?

1. Потърсете баланса

Светът около нас редовно се сблъсква с вътрешния ни баланс – изисква се от нас да се съсредоточим ту върху едно, ту върху друго нещо, през цялото време е необходимо да си взаимодействаме с нещо.

В информационния водопад е трудно да запазим спокойствие и да не подценяваме отношенията, роднински, приятелски делови. За да не загубвате емоционалността си, когато не трябва да правите това, необходимо е на първо място да се организирате, да различавате главното от второстепенното.

Всичко това ще ви помогне да се контролирате в общуването и да не се поддавате на емоциите. Не забравяйте, който е загубил самообладание по-лесно се манипулира, което е особено опасно в работата.

2. Самоучител на търпението

Ако вие желаете общуването ви с околните да преминава гладко, създайте си предварително убеждение, че то ще бъде продуктивно и приятно. Започнете с физическия комфорт – заемете удобно и стабилно положение прави или седнали – намерете равновесието.

Повтаряйте основите ви тези на ум или ги запишете, а ако те предизвикват у вас емоционална реакция – потърсете около вас предмет, символизиращ за вас уравновесеност или намерете точка в пространството и се концентрирайте върху нея.

Не забравяйте, че всеки разговор – дори най-сложният и неприятен е по-добре да се води от позицията на примирение, а не от гледната точка на конфликта. Повтаряйте за себе си, че желаете да намерите със събеседника си общ език.

Дори ако характерът на събеседника ви е много силен или вашето взаимодействие с него е подобно на борба, постарайте се да потърсите компромис, само това трябва да бъде основната ви цел.

Ако хората не могат да ви разбират, да ви се доверяват или да се съгласяват с вас, тогава е необходимо да приемете настоящото положение и да се научите да живеете с това.

Освен това, всеки има право на грешка и това не е повод да не уважавате събеседника си. Вие също можете да сгрешите – затова е необходимо да се учите, да се самоусъвършенствате, да уважавате себе си и своите грешки.

Тъй като скоростта на възприятията и реакциите е индивидуална, необходимо е да се научите да говорите с всеки на неговия език. Постарайте се да не допускате недоразумения и неясноти, смисълът на думите трябва да бъде пределно ясен.

Не проектирайте своите мисли, желания и чувства върху събеседника си – колкото е възможно по-често употребявайте местоимението „аз“, а не „ти“ /“аз не се изразих достатъчно ясно“, а не „ти не ме разбра“/.

Стремете се да общувате с равни, да бъдете на една вълна със събеседника си – в този случай и практическата информация се възприема по-бързо и общуването като цяло е по-комфортно.

Като цяло, умението да се усеща събеседника помага при всяка ситуация. Разговаряйте от позицията на „зрелия“, обръщайте се към зрялата част на неговата личност – това спомага за избягване на излишни оценки и стереотипно възприемане.

3. Намери и обезвреди

Главното изпитание на търпението – това е общуването с хора, които не са способни да контролират своята агресия вербално и невербално.

Обикновено те сами започват конфликта или устройват скандал. В случай, че агресорът провокира конфликт с вас, то най-доброто решение ще е избягване на стълкновение, а също и игнориране на обвиненията.