При хората с А и Б кръвна група е по-висок рискът от образуване на тромбози в кръвоносните съдове в сравнение с тези, които са с нулева кръвна група.

Кръвната група предопределя риска от инфаркт на миокарда

Предходни изследвания вече показаха за вероятната връзка между сърдечно-съдови заболявания и особеностите на гена АВО, който определя кръвната група.

Според предварително изследване от 2017 г., при наличие на гена АВО и силно замърсяване на въздуха се повишава риска от инфаркт на миокарда.

В новото изследване учените анализирали данните на над 406 000 души. В сравнение с участниците с нулева кръвна група, при тези с А и Б общият риск от инфаркт на миокарда се оказва с 8% по-висок, а рискът от сърдечна недостатъчност с 10%.

Най-голяма опасност за хората с А и Б кръвна група е образуването на тромбози, съсиреци, на кръвта във вените.

Вероятността от развитие на тромбоза на дълбоките вени на краката при тях е с 51% по-висока, а белодробната емболия – попадането на тромб в белите дробове, с 47%. Същевременно при хора с А и Б кръвна група рискът от хипертония е с 3% по-малък.

Определянето на кръвната група е относително просто, евтино и се използва широко. Общопрактикуващите лекари могат да използват тази информация за профилактика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Кръвната група важен показател за болести на сърцето

И учените могат да разгледат възможността за включване на информацията в бъдещите изпитвания за оценка на риска и за усъвършенстване на методите на лечение.

Резултатите обаче не трябва да се оценяват сами за себе си. Независимо от кръвната група всеки може да понижи риска от болести на сърцето с помощта на редовна физическа активност, правилно хранене и поддържане на нормални килограми.

През последните години у нас се отчита намаление на починалите, вследствие на заболявания на органите на кръвообращението, от около 67% или 2/3 през 2001 г. до около 60% през 2011 г.

Това са данни от двете преброявания на населението, очакват се данните за структурата на смъртността от следващото, което предстои през 2021 г.