Повечето жени още от тийнейджърските си години започват да уверяват сами себе си, че не желаят да повторят съдбата на своята майка и желаят да живеят по друг начин.

Но колкото и да стараят да избегнат нейните грешки това невинаги се получава.

Защо така се случва и можем ли да се измъкнем от затворен кръг?

Майка и дъщеря – навици за поведение

Колкото и да е прекрасна майката, тя е на първо място обикновен човек, който има своите предимства и недостатъци.

Майката навярно има някои черти на характера или навици за поведение, които не се харесват особено много на дъщерята, и които тя не би искала да повтаря.

Въпреки това понякога младата жена усеща, че не е толкова лесно да избяга от познатия модел на поведение.

Всяко едно семейство е сложна система, от която отделянето е трудно, дори и много да ни се иска да станем самостоятелни.

Наблюдавайки действията на своята майка, дъщерята несъзнателно започва да ги приема за отправна точка за своите действия.

Например, ако майката не е съгласна с избора на дъщерята относно потенциалния избраник, то младата жена прави всички възможно да докаже пред майка си, че не е толкова лош.

Или се опитва да го променя с всички произтичащи от това последствия.

А вече в процеса на възпитание на собствени деца, дори и да се старае да го прави по друг начин, дъщерята не може да избяга от навиците за поведение на своята майка.

Как да престанем да копираме навиците на своята майка?

За да изработим собствен модел на поведение и да не зависим от позицията на мама, трябва да се постараем да променим точката на пресичане и да пресичаме всеки опит за сравнение.

Най-вероятно, в обкръжението на младата жена има семейства, по които може да се ориентира.

Наблюдавайте отношенията между съпрузите в семействата на познати и как възпитават децата другите майки.

Добри съюзници в това могат да ви станат филмите и книгите.

Ако има някакви обиди в отношенията майка и дъщеря, трябва да се постараем да простим на мама, да оставим обидата настрана и да продължим напред.

Не обвинявайте родителите си за тежкото детство, затова че сте придобили не особено добри черти на характера, а също и за собствените провали.

Майчината любов съществува винаги, каквото и да стане, и ако майката прави нещо не както трябва, това означава, че има определени причини. Не трябва да се обиждаме затова.

В противен случай трябва да обвиним всички роднини по женска линия – майката е повлияла лошо на дъщерята, бабата пък на майката и т.н. Много по-справедливо е сами да носим отговорност за собствения си живот.

Майчина любов – финансова страна на въпроса

Отношението към работата и финансите, поставянето на цели и начините за тяхното постигане възпитават от майката.

И това започва приблизително от момента, когато мама отказва да купи играчка на дъщеря си, като се мотивира с високата цена.

Или напротив, купува всичко наред, за да има детето всичко, от което се нуждае.

Ако майката е била домакиня през целия си живот и е разчитала на своя съпруг за издръжка, най-вероятно и дъщерята ще оценява мъжете по размера на портфейла, а не по други качества.