По правило, лабораториите са съоръжения, които осигуряват контролирани условия, в които могат да се извършват научни и технологични изследвания, експерименти и измервания.

За различните нужди, има и различни видове лаборатории, а подобни съоръжения могат да се открият в много и най-различни сгради, от болници и лечебни заведения, до изследователски институти и университети.

Лабораторното оборудване е работната сила и двигателят на всяка лаборатория. Тя се нуждае от разнообразно оборудване и инструментариум, за да прави тестове и изследвания.

Оборудването на всеки учен съставлява комплект уреди, без които никой не може да прави нищо, освен хипотези и предположения.

Макар и различните лаборатории да разполагат с различни уреди, има определено лабораторно оборудване, което е толкова разпространено и безкрайно полезно, че човек трудно би открил лаборатория, която да се лиши от него.

Някои значими примери, които можем да дадем в тази насока, включват:

 • Компютри;
 • Хладилници;
 • Инкубатори;
 • Котлони;
 • Стъклария;
 • Фунии;
 • pH метри;
 • И различни видове микроскопи.

Има толкова много забавни дейности за вършене, експерименти за провеждане и неща за научаване в една лаборатория.

Но нищо от това не би било възможно без наличието на качествено лабораторно оборудване, което да осигури възможността за тестове и изследвания.

В следващите редове, с помощта на експертите от онлайн магазин за лабораторно оборудване Amex-Lab.bg, ще се опитаме да ви запознаем по-обстойно с този вид апаратура, както и какво е нейното приложение.

В какви лаборатории се използва оборудване и за какво

Както и сами може да се сетите, в днешния свят съществуват много и най-различни видове лаборатории, които се използват за какви ли не изследвания.

Съвсем резонно, различните лаборатории имат нужда и от различно оборудване, което поражда специфики в отделните ниши, нуждаещи се от запълване при предлагането.

Разбира се, както разяснихме и в горните редове, има един тип лабораторно оборудване, което е съвсем стандартно и се използва в почти всички лаборатории, но съществува и по-специфичното оборудване за лаборатория, което може да откриете в сайта на Amex-Lab.bg.

Като за начало, нека изясним кои са различните видове лаборатории и с какво са специфични те:

 • Аналитични лаборатории – в тези лаборатории продуктите и материалите се тестват с цел установяване на съответствие с посочените от производителя спецификации, както и за липсата на несъвършенства;
 • Лаборатории за качество – в тях се измерва дали даденият продукт/материал/стока отговаря на обещаното от производителя качество. Тези, заедно с аналитичните лаборатории, представляват незаменим компонент от производствената и логистична мрежа;
 • Лаборатории за биосигурност – предназначението им е ограничаването на потенциално опасните биологични агенти. Това ограничение се постига посредством добре преценена комбинация от методи, съоръжения и оборудване;
 • Клинични и медицински лаборатории – този вид лаборатории са оборудвани за диагностични тестове на тъкан, кръв и други пациентски проби. Те могат да бъдат разделени на различни процеси като патология, серология, хистология, вирусология, бактериология и молекулярна биология.
 • Инкубаторни лаборатории – в тях се провеждат експерименти в областта на микробиологията, клетките и тъканите. Тези съоръжения се нуждаят от инкубатори, които да предпазват експериментите от заобикалящата ги среда. Параметри като температура, кислород, въглероден диоксид и влажност трябва да бъдат добре контролирани;
 • Производствени лаборатории – подобни лаборатории могат да бъдат открити във фармацевтичния, биотехнологичния, научния и технологичния сектор.

Всички тези съоръжения се нуждаят от специфично оборудване, което да обезпечи работата им и да осигури така нужните резултати.

Къде може да откриете качествено лабораторно оборудване

Има доста неща, които трябва да вземете предвид, при оборудването на една лаборатория, а именно изискванията и нуждите, пространството в лабораторията, както и бюджетът.

Нуждите на вашата лаборатория зависят от изискванията на работата, която извършвате в нея. Също така пространството в помещението е ключово за големината, капацитета и размерите на оборудването, с което искате да се сдобиете, както и неговата портативност.

Всички тези неща, както и още възможности за филтриране и сортиране, може да откриете само в специализиран онлайн магазин за лабораторно оборудване, апаратура и консумативи.