Дебелото черво се обитава от определен тип бактерии, които увеличават риска от развитие на рак, според изследване на Бристолския университет. Резултатите от изследването, които все още не са публикувани, бяха представени на конференция на Националния институт на рака в Глазгоу.

Уникален микробим – как влияе на риска от рак на дебелото черво

Микробиомът на дебелото черво, общност от микроорганизми, живеещи в него, се определя генетично, той е уникален за всеки човек. Относително стабилен е през целия живот, но може да се промени под влиянието на антибиотици, заболявания или изменения в хранителния режим.

Множество изследвания върху мишки и хора показват връзка между микробиом на дебелото черво и рак, но са малко тези, които представят убедителни доказателства за причинно-следствена връзка.

Трудно е да се определи дали могат ли компонентите на чревния микробиом да предизвикат рак на дебелото черво, ще доведе ли самото заболяване до изменение в микробиома на червата, или тази връзка е обусловена от някои други фактори.

За изследване на причината за ролята на бактериите при развитие на рак на червата е използвана рандомизация. Този метод повишава достоверността на изследването.

Учените анализират данни за чревния микробиом на 3890 души, получени в рамките на 3 изследвания.

Кои бактерии повишават риска от рак на дебелото черво

Те установяват у участниците изследвания на 13 генетични варианти – например, на определени мутации, свързани с наличието на определени бактерии в червата.

За по-нататъшния научен труд се използват данни за 120328 участници от мащабно изследване на генетиката и разпространението на рак на дебелото черво. Тоест било е известно дали са боледували тези хора от рак и носители на какви гени са.

Авторите могат частично да предскажат състава на микрофлората на тези хора, изхождайки от наличието на определени генетични варианти. Оказва се, че при хората, които имат в червата бактерии от групата Bacteroidales, рискът от рак на дебелото черво е по-висок с 2-15%.

Получените резултати потвърждават данните за предходни изследвания, според които Bacteroidales най-често се срещат при рак на дебелото черво.

Остават много въпроси, например, дали генетичните варианти, свързани с чревните бактерии, са непосредствена причина за повишен риск от рак на дебелото черво.