Последните изследвания показват, че лъчелечението може да доведе до рак на гърдата.

В статия, озаглавена „Терапия с лъчелечение генерира резистентни ракови стволови клетки, водещи до агресивен рак на млечната жлеза", публикувана в списание „Cancer”, изследователи от катедрата по радиационна онкология в Йонсон, съобщават, че лъчетерапията всъщност предизвиква злокачествено заболяване на раковите клетки на гърдата.

Според учените, лъчелечението ни излага на 30 пъти по-голям риск от образуване на рак на гърдата, в сравнение с необлъчените клетки.

Все повече изследвания посочват традиционното лечение на рак с химиотерапия и радиация като причина за смъртност при болните от рак.

Основна причина за това е фактът, че ракът на стволовите клетки, които са почти изключително устойчиви на всички методи на конвенционално лечение, се насърчават да процъфтяват, когато са изложени на химиотерапия и лъчетерапия.

Какво представляват раковите стволови клетки и защо са резистентни на терапия? Туморите са високо организирани плетеници от клетки, които са изненадващо добре координирани, в резултат на което могат да се появят мутации.

Те са в състояние да построят собствено кръвоснабдяване (ангиогенеза), да се движат свободно в целия организъм, да променят метаболизма си и да живеят в киселинни среди.

Туморите не са просто резултат от една или повече мутирали клетки, те произвеждат точни дубликати на себе си (мултимутациите и клонови хипотези), но са разнообразна група от клетки, с различни характеристики.

Химиотерапията и облъчването ще повлияят по различен начин на всеки тип клетки.
Най-смъртоносният клетъчен тип, представляващ тумор или рак на кръвта, е известен като рак на стволовите клетки (CSCS).

Туморните клетки са способни да се делят чрез митоза, за да се образуват две стволови клетки или една дъщерна клетка, която продължава да се диференцира в различни видове клетки и друга дъщерна клетка, която запазва свойствата на стволовите клетки.

Това означава, че ракът на стволовите клетки е туморогенен (туморнообразуващ) и основна цел трябва да бъде трябва да бъде лечението му. Възможно е обаче това да е причина за рецидив и метастази след конвенционално лечение.

Ракът на стволовите клетки е изключително устойчив на конвенционално лечение, поради следните причини:

CSCS съставляват по-малко от 1 на 10 000 клетки в частност рак, което ги прави трудни за унищожаване, без да се разруши по-голямата част от другите клетки.

CSCS се възпроизвеждат бавно, има по-малка вероятност да бъдат унищожени от химиотерапия и лъчелечение, които са насочени към клетките, делящи се по-бързо.

Конвенционалните химиотерапии са насочени към диференцирани и диференциращи клетки, които формират основната част от тумора, но не са в състояние да генерират нови клетки, като на CSCS които са недиференцирани.

Първият кръг от химиотерапията, никога не убива целия тумор, а само процент. Целта е, да се използва повторно лечение цикли (обикновено шест), за да се унищожи тумора, без това да убие пациента.

Според изследванията, въпреки че химиотерапията редуцира обема на тумора, чрез увеличаване на съотношението на CSCS до доброкачествени дъщерни клетки, всъщност те са злокачествени.

Лъчетерапията може да увеличи раковите стволови клетки в простатата и лъчелечението трябва да се повтори. Терапията на ракови стволови клетки често се проваля при рак на простатата.