За предпазване на децата от опасни за живота и здравето инфекциозни заболявания, в ранния етап от техния живот се препоръчва се провеждането на своевременна и регулярна ваксинация.

Но резултатите от ново изследване показват, че родителите все по-често оказват натиск върху лекарите с цел отлагане на ваксинацията за по-късен етап или напълно се отказват от поставянето на задължителните ваксини. Обезпокоителен е фактът, че медицинските специалисти все по-често се поддават на този натиск.

Група учени начело с Dr. Alison Kempe, професор по педиатрия от САЩ, публикуваха своите резултати в списание Pediatrics.

Към настоящия момент съществуват 14 ваксини, които се препоръчват от Центъра по контрол и превенция на заболяванията (CDC) за поставянето на всички деца на възраст от раждането до 6-годишна възраст.

Препоръчва се ваксините да се поставят по специално разработена програма за имунизации, в която за всяка възраст е предписана определена комбинация от ваксини – това е необходимо за максимално ефективна защита на децата.

Например препоръчва се прилагането на ваксината MMR /срещу морбили, епидемичен паротит и рубеола / на деца на 2 дози – първата на възраст 12-15 месеца, а втората на 4-6 години.

В България за тази цел е разработен и прилаган от много години имунизационен календар, в който е разписано какви задължителни ваксини на каква възраст на децата трябва да бъдат поставени.

У нас от 01.01.2015 влезе в сила нов имунизационен календар и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола се поставя за първи път на 13 месеца, тоест първата доза, а втората имунизация се прави на 12-годишна възраст. Използва се ваксината PRIORIX.

В своето ново изследване професор Кемпле и неговите колеги установили, че все по-голям брой родители молят педиатрите да отлагат ваксинацията на техните деца, излагайки по-този начин собствените си рожби на повишен риск от заразяване с инфекции, които могат да бъдат предотвратени.

В рамките на своето изследване авторите изпратили анкета по електронната поща на 815 педиатри и семейни лекари в период от юни до октомври 2012 г.

Анкетата съдържала въпроси за това колко често родителите на децата до 2-годишна възраст молят лекарите да отложат имунизацията, която е препоръчително да се направи на съответната възраст и за това как медицинските специалисти обикновено реагират на тези въпроси.

От 534 /66%/ от педиатрите и семейните лекари, които попълнили тази анкета, 93% съобщили, че те получават такива запитвания от родителите макар и понякога, а 21% отговорили, че подобни молби те получавали от около 10% от родителите.

Желанието на родителите да отложат поставянето на една или друга ваксина, според настоящото проучване е свързано със страх от краткосрочни и дългосрочни усложнения от ваксинацията, например – от аутизъм, а също и предположението, че тяхното дете едва ли не ще се разболее от болестта, от която предпазва ваксината.

Въпреки това 87% от респондентите признават, че отлагането на имунизации е рисков фактор за заразяване с управляема инфекция, 84% от тях съобщили, че те „често/винаги“ или „понякога“ се съгласяват да променят графика за провеждане на ваксинопрофилактиката, за да угодят на желанието на родителите.

Около 87% от респондентите смятат, че отлагането на поставянето на ваксините на детето, ще им позволи да изградят отношения на доверие с родителите.Но 80% отговорили, че ако лекарят откаже да внесе корекции в графика с цел отлагането на имунизациите – родителите в повечето случаи престават да настояват за отлагане.