Само в САЩ на всеки 67 секунди един човек заболява от болестта на Алцхаймер.

По оценки на експертите към 2050 г. 16 млн. американци ще страдат от това заболяване. Въпреки това учени от университета Куинсланд, Австралия обявиха, че са направили „пробив“ в лечението на това заболяване – те изобретили неинвазивна ултразвукова технология, която може да възстановява паметта при такива болни.

„С термина „пробив“ често злоупотребяват, когато говорят за научните открития и изследвания, но ние смятаме, че в нашия случай този термин въобще не се използва с преувеличение.

Ние в действителност смятаме, нашето изследване ще промени съвременното разбиране за терапията на това заболяване и разработеният от нас метод го очаква голямо бъдеще“ – посочва главният автор на изследването професор Jürgen Götz.

В своето изследване, публикувано в списание Science Translational Medicine, професор Götz показва, че този нов метод чрез ултразвукова терапия се премахват бета-амилоидните плаки от мозъка на мишки, страдащи от предизвикана болест на Алцхаймер и по този начин се възстановява тяхната памет.

Бета-амилоидът е пептид, който участва в развитието на болестта на Алцхаймер. С остаряването на мозъка фрагментите на бета-амилоида при пациентите с това заболяване, се събират заедно, образувайки плаки, които се натрупват в пространствата между нервните клетки, наричани синапси.

Въпреки че механизмът, по който се натрупват бета-амилоидните плаки и съответно способства за развитието на болестта на Алцхаймер и до сега не е добре проучен, предходни изследвания са показали, че плаките препятстват комуникацията между нервните клетки и по този начин се предизвика отмиране на невроните.

Всичко това води до снижаване на когнитивните функции и загуба на памет.

Проведени са и немалко научни изследвания в търсене на лекарствен препарат, който да препятства отлагането на бета-амилоид в главния мозък. Така например за тази цел са били правени опити за използване на антидепресанти, което довело до определен положителен резултат при тестове върху мишки.

Но австралийските учени са потърсили друг начин за лечение на това социално значимо заболяване и така разработили неинвазивен, нетоксичен и сравнително евтин метод за лечение на пациенти с болестта на Алцхаймер с помощта на ултразвук.

Тази методика се състои в повтарящи се въздействия на главния мозък с ултразвукови вълни, което води до временно отваряне на хематоенцефалната бариера.

При прилагане на този терапевтичен способ върху мишки с болестта на Алцхаймер – учените успели да постигнат пълно очистване на главния мозък от бета-амилоидни плаки при 75% от мишките.

„Ултразвуковите вълни са с извънредно висока честота и така се активират клетките на микроглията, които смилат и отстраняват амилоидните плаки и така се възстановяват синапсите на главния мозък“ – обяснява професор Гьотц.

Мишките, чийто мозък бил „прочистен“ от плаките с помощта на ултразвук, били подложени на 3 теста за паметта и учените установили, че при тях значително се увеличил обема на паметта в сравнение с нелекуваните опитни животни с болестта на Алцхаймер.

Учените твърдят, че нивото на паметта при излекуваните мишки бил съпоставим с нивото на паметта при здравите мишки.

Коментирайки получените резултати учените посочват:

„Повторното въздействие на ултразвука върху главния мозък на мишки води до отстраняване на амилоидните плаки, като по този начин не се увреждат невроните. Този метод е много перспективен и трябва да бъде внимателно проучен като неинвазивен метод с огромен потенциал за лечението на болестта на Алцхаймер. “