За унищожаване на коронавируса учените е необходимо да намерят онези негови елементи, които най-малко се изменят в хода на еволюцията.

Как алкохолизъм и рак на гърдата са свързани с COVID-19

Изследователи използвали молекулярно моделиране и демонстрират, че два лекарствени препарата, които съответно се прилагат за лечение на алкохолизъм и рак на млечната жлеза, могат да се използват за лечение на коронавирус SARS-CoV-2.

За унищожаване на коронавируса учените е необходимо да открият онези негови елементи, които най-малко се изменят в хода на еволюцията.

В противен случай препаратът срещу един щам няма да е ефективен срещу другия. Най-добре за тази роля са подходящи консервативните белтъци от рода на главната протеаза на коронавируса.

Този белтък е устойчив на мутации и играе на една от главните роли при репликацията на вируса.

Блокирането на функциите на този ензим може да забави или дори напълно да спре размножаването на SARS-CoV-2 вътре в организма.

За молекулярното моделиране на тези процеси учените обикновено използват докинг на белтъците. В него участват 2 молекули – лиганд и рецептор.

Ролята на лиганда се изпълнява от лекарствен препарат, а рецептор е белтъкът мишена. Те се свързват толкова силно, колкото или белтъкът се разрушава, или става неспособен да изпълнява своите функции.

Класическият вариант на докинга към SARS-CoV-2 не работи. Затова изследователите в своя научен труд използват относително нов принцип на докинг по повърхността.

Специфична структура на коронавируса се влияе от двете лекарства

В своя научен труд авторите използват специфична структура на коронавируса. Потенциалните препарати за проверка се вземали от базите лекарствени средства, одобрени от Федералния регулатор за качеството на хранителните продукти и медикаменти на САЩ.

Въз основа на тези данни учените провеждат молекулярно моделиране на свързване на белтъка-рецептор с лекарствени средства.

Оказва се, че основната протеаза на новия коронавирус добре се свързва с препарати, съдържащи сяра. Най-стабилно взаимодействие показва дисулфирам, който най-често се използва за борба с алкохолизма.

Това съединение противодейства на коронавируса по два начина. С помощта на ковалентно свързване инхибира действието на ензима.

Освен това съединението предотвратява значителното намаляване в организма на редуцираните форми на глутатион – важен антиоксидант. Неговият недостатък може да доведе до тежко протичане на заболяването.

Освен дисулфирам се установява, че срещу SARS-CoV-2 също проявява активност на необратимия инхибитор на тирозикиназа – нератиниб.

Съвсем неотдавна, през 2017 г., FDA одобри препарат като спомагателна терапия за лечение на рак на млечната жлеза.

Препарат за рак на гърдата може да пази от COVID-19

Моделирането показва, че двата потенциални инхибитора на главната протеаза на коронавируса, се предполага, че ковалентно блокират действието на белтъка.

Авторите също провеждат тестове на препарати в сертифицирана лаборатория. Резултатите показват, че дисулфирамът действително инхибитора структура в концентрация 100 наномола, което потвърждава резултатите от моделирането.

Второто вещество – нератиниб, макар и да показва активност към белтъка, но това се оказва недостатъчно за приложение като терапия.

Препаратът е одобрен за лечение на напреднала форма на рак на гърдата в края на февруари от FDA, според информация от сайта на регулатора.

Не е ясно до колко целесъобразно е приложението на толкова силен препарат за възпиране на COVID-19, макар и когато има голям риск от усложнения, то е възможно да се прибегне и до такъв.

Или може да се направи връзка, че жените с рак на гърдата, чиято терапия включва и този препарат, може би по-трудно ще развият тежка форма на COVID-19. Но това са само предположение.

Звучи обаче обещаващо, тъй като именно онкоболните са сред рисковите групи при заразяване с COVID-19, затова и би било добре, ако препаратите, които приемат ги пазят.

Другият препарат, който може да помогне при COVID-19, това е дисулфирамът, който е ефективен при хроничен алкохолизъм, но се отпуска само по лекарско предписание.

Основният му механизъм на действие е да потиска ензим, който участва при разграждането на алкохола. Когато обаче този ензим е във високи концентрации, в организма започва да се натрупва метаболит, който може да доведе до характерна симптоматика – зачервяване на областта на лицето, както и гадене.