Резултатите от ново научно изследване показаха, че когато майката се грижи за детето си неговите умствени способности се подобряват .

Учените доказаха, че присъствието на майката оказва положително въздействие на невроните в мозъка на детето.
Изследователите провели експерименти с лабораторни гризачи. Те анализирали около 100 часа наблюдения на новородени плъхове и техните майки.

Компютърна томография на мозъка на гризачите показала, че при новородените плъхове, за които се грижели техните майки, по-бързо нараствали нови нервни клетки и тези животни били с по-добри умения за общуване. Но когато майката не била около тях, в мозъците на новородените се наблюдавала по-хаотична активност.

Един от авторите на проучването професор Регина Съливан отбелязва, че проведено изследване показва как майчината сензорна стимулация при бозайниците допринася за формирането на мозъка на бебето.

Благодарение на проучването може да се определи ролята на възпитанието за по-бързото и правилно развитие на мозъка и за по-доброто разбиране на това какво е да бъдеш добра майка.

Изследването също така помага да си обясним различията в начините в методите за възпитание на децата от техните майки.

Предишни изследвания на професор Съливан установиха връзката между майчината грижа и активността на гените в мозъка на млади животни.

Сега учените се надяват да успеят да разработят методи за диагностика и лечение на хората с нарушена функция на мозъка или при забавеното му развитие в ранна детска възраст.

Канадски учени провели изследване, в хода на което също изучавали връзката между майката и бебето. В него взели участие 30 майки с новородени бебета.

Майките от първата група трябвало от време на време да преустановяват общуването с децата си за по-няколко минути, през което време те трябвало просто да наблюдават детето, без да го докосват и без да изразяват емоции.

Във втората група жените общували със своите новородени, както обикновено. Няколко пъти дневно на всички деца им се измервали нивата на хормона на стреса.

Установило се, че при децата, с които временно майките прекратили комуникацията, нивото на този хормон рязко се покачило, докато във втората група той не се е променил.