Здравно министерство взе отрицателно отношение по повод изпратена позиция с предложение от Българската болнична асоциация, Сдружението на частни и на общинските болници да се въвеждат задължителни PCR тестове за COVID-19 за всички, които се хоспитализират планово.

Защо здравно министерство е против PCR тестове преди хоспитализация

Експертите на здравно министерство не одобряват задължителните тестове така както искат от болничните асоциации и се позовават на препоръки на СЗО кога се прави изследване за COVID-19, като припомнят, че е необходимо да е налице характерна симптоматика – повишена температура, кашлица или дихателни нарушения. Един от тези симптоми е достатъчен, за да може да се назначи тест.

Също така задължително се провежда тестване за COVID-19 при контакт с потвърдено заразен или пътуване и завръщане от държави, в които е установена вътрешна циркулация на вируса.

В позицията на здравното министерство се посочва още, че PCR тест за коронавирус се назначава по преценка на лекуващ лекар или на експертите по епидемиология от съответното РЗИ.

Не се смята за необходимо да се провежда поголовно тестване на всички постъпващи в болница, когато няма съответните показания, които утвърдени от експертите на СЗО. Практика да се прави масово тестване няма за нито едно заболяване.

Още повече, че едно такова масово тестване на всички, на които предстои хоспитализация, би създало доста сериозни затруднения при оказването на плановата медицинска помощ.

Влизането в болница да не се обременява с допълнителни условия

И без това толкова близо 2 месеца плановият прием беше ограничен, а сега и хората, които влизат в болница, да трябва да се редят на опашки пред лабораториите. Какъв е смисълът от това, освен че се създават допълнителни неудобства за пациенти?

Възможно е и да има отлив и отлагане на плановото лечение. Например, когато един хронично болен научи, че трябва да му правят и тест за коронавирус, освен другите изследвания, които предшестват хоспитализацията, това може да го накара да отложи постъпването в болница.

Това пък от своя страна може да се отрази неблагоприятно на здравословното му състояние в дългосрочен план, а и не само на него, на всички, които са се отказали да влизат в болница, заради необходимостта да им се правят тестове.

Като заключение от здравно министерство посочват, че преценката за постъпване на болнично лечение трябва да се базира на здравословното състояние на съответния пациент и не трябва да се обременява с допълнителни условия, каквото би бил задължителният PCR тест.

В позицията се припомня още, че с анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности бе допълнена дейност „PCR за доказва на COVID-19”, която може да се извършва от т.нар. референтни лаборатории, с които здравно министерство има сключен договор и са включени в заповедта, в която са определени лечебните заведения, които могат лабораторно да потвърждават COVID-19.

Какви са аргументите за задължителни тестове при влизане в болница

От друга страна, позицията на болничните асоциации може да се разбере, тъй като изпитват страх, че ако подновят плановата лечебна дейност, е възможно да се превърнат в огнище на COVID-19 и така да застрашат здравето на лекари, медицински сестри, санитари и техните семейства.

Освен това специалистите, които извършват плановата лечебна дейност не са инфекционисти и са запознати по-скоро общо с правилата за предотвратяване на разпространение на инфекции.

Тази липса на подготовка за недопускане на разпространение на по-сериозни заболявания се сочи като причина за заразяването на немалък процент медицински персонал у нас. Вината за това е по-скоро на неглижирането откъм финансиране на инфекциозните болници от годините след влизане в сила на здравната реформа.

До края на 90-те години във всеки по-голям град у нас функционираше инфекциозна болница, а сега останаха само в най-големите градове и то с малък брой легла, тъй като от тях пари не могат да се вадят и те генерират загуби.

Ето обаче че дойде време да потрябват както легла в инфекциозните болници, така и специалисти инфекционисти, които са с много по-скромни заплати от своите колеги специалисти по други болести, без да правим да опит да ги противопоставяме едни на други.

Да, наистина, не е правилно да се принуждават всички, които влизат в болница, да минават тестове, тъй като трябва да се и чака за тях, което създава допълнително напрежение и притеснение сред пациентите.

Това може да повлияе неблагоприятно на планираното лечение, тъй като е важно в какво емоционално състояние е пациента, когато влиза на лечение в болница. У нас не се обръща особено внимание на това, но е особено важно човек да чувства подкрепа, когато е уязвим.