На разстояние от шепот - как се определя качеството на слуха
Полезно

Слухът е едно от 5-те външни сетива на човека, необходими за пълнота на възприемане на околния свят.

Получаването и обработката на звукова информация се осигурява от много сложен механизъм.

Качеството на неговото функциониране зависи от много фактори, а своевременността на диагностика на нарушенията на слуха позволява да се съхрани или възстанови способността за звуково възприемане.

Най-лесният и достъпен метод за проверка на слуха е изследване с помощта на шепотна и разговорна реч.

В Международния ден на опазване на ухото и слуха, ежегодно, отбелязван на 3-ти март, Lechenie.bg ще ви разкаже какво представлява това диагностично мероприятие и защо слухът отслабва?

1. Травми, заболявания и други причини за отслабване на слуха

Можем да чуваме, благодарение на способностите да възприемаме звукови вълни, които се разпространяват по въздуха. Отслабването на слуха може да бъде предизвикано от различни причини.

Степента на изражение на нарушенията зависи от това каква именно област е увредена – външното, средното или вътрешното ухо, проводящите пътища на слуховия анализатор.

Сред основните фактори, предизвикващи частична и пълна загуба на слуха се отбелязват:

2. Възрастови изменения в организма

Според статистиката, загуба на слух, която води до инвалидност, днес се открива при 360 млн. души. 32 млн. от тях са деца.

Вероятността от поява на бял свят на дете без слух, е 1:1000. 2 пъти по-често децата губят слух до 1 година.

Причина за това могат да бъдат генетични фактори, травми, получени при раждането, и инфекции.

При 60% от децата с подобен проблем, неговата поява може да се предотврати. С възрастта вероятността от загуба на слух нараства.

След 45 години с такива нарушения се сблъсква приблизително 17% от населението, след 65 – над 35%.

На старчески изменения се подлагат всички отдели на органа на слух, в една или друга степен, които водят до нарушаване звуковото възприятие.

3. Заболявания

Основна опасност за слуха крият хроничните гнойни възпаления на средното ухо и усложнения, развиващи се на фона на остър среден отит.

Протичането на тези заболявания води до образуването на цикатрикси, ограничаващи подвижността на слуховите костици и на тъпанчето.

Също неблагоприятно на здравето на слуховия орган се отразяват паротит, рубеола, скарлатина и дори грип и по-точно усложненията, до които те водят.

4. Травми

Това могат да бъдат травми на ушите, и на главата.

Вътрешното ухо може да се травмира, дори с невнимателно почистване на ушната кал с клечки за уши.

Често с частична загуба на слуха се сблъскват плувците, в ушите на които постоянно попада вода.

5. Прием на някои лекарствени препарати

Тук трябва да се отбележат отоксичните антибиотици, нестероидните препарати с противовъзпалително действие и диуретици.

Тези лекарствени средства могат да се назначават само от лекар, и техният прием трябва да е под непрекъснат лекарски контрол.

Оглушаване и степен на изражение

Силата на звука се измерва в децибели.

Средната сила на шепота е приблизително 30 децибела, околният битов шум – 50 децибела, говоренето – 60 децибела.

Въздействието на звуци от над 140 децибела предизвиква болезнени усещания.

Как се определя отслабването на слуха?

Най-удобен по своята простота и достъпност диагностичен метод е изследването на слуха с шепотна и разговорна реч.

При нормален слух шепот човек ясно трябва да чува до разстояние от 6-7 метра.

Ако шепотът не се възприема на разстояние по-малко от 1 метър, се определя значително отслабване на слуха.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.51 75

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg

Следваща публикация