Проведено наскоро проучване показва, че всяка година у нас се регистрират над 51 000 исхемични инсулта, като за 2019 г. има леко намаление спрямо 2018 г.

Новото лечение на исхемичен инсулт във все повече болници

Прави се анализ до колко се прилага съвременното лечение на исхемичен инсулт с тромболиза, чрез която се постига разтваряне на заседналия тромб в мозъка с лекарствен препарат.

У нас в над 130 болници се прилага модерното лечение на инсулт, макар и в доста ограничени мащаби при около 2,2% от всички случаи, но през последните години тенденция е положителна.

И все по-често се прилага новият метод, при който шансовете за пълно възстановяване са по-големи, тъй като с разтварянето на тромба, довел до загиването на мозъчната тъкан, се възпрепятства по-нататъшно увреждане и усложнения.

Все пак има какво още да се желае по отношение на възможностите на новото лечение, тъй като според данните от проучването, в ЕС средно в над 7% от случаите на исхемичен инсулт, се прилага тромболиза.

Намалиха цената на клиничната пътека, но от 1.01.2020 г. е отново повишена

Опасенията, че намаляването на цената на клиничната пътека с 1000 лв. от 3300 лв. на 2300 лв. през 2019 г. ще доведе до по-малък брой лекувани по новия метод не се оправдаха.

С НРД за 2020 г. за медицинските дейности бе предвидено леко повишение на цената на клиничната пътека за лечение на инсулт с тромболиза до около 2500 лв.

Цената на клиничната пътека за модерното лечение остава по-висока от тази за стандартното лечение, която през 2018 г. е малко над 1500 лв., а с новия НРД е леко повишена.

За да може да се приложи модерното лечение, е необходимо при исхемичен инсулт да са спазени редица условия.

На първо място, от първите симптоми на инсулта да не са изминали повече от 4,5 часа, за оптимално се смята, ако е в рамките на 3 часа от острото нарушение на мозъчното кръвообращение. В противен случай се увеличава значително рискът от кървене.

При припадък, съпътствал появата на първите симптоми, също тромболизата е противопоказна. Освен това само един препарат е одобрен за лечение на исхемичен инсулт с този метод.