Най-голямото и най-задълбочено изследване на световното здраве към днешна дата разкрива, че повече от 95% от населението на планетата има здравословни проблеми, като почти една трета от хората на земята имат пет или повече заболявания.

Ръководителят на изследването, проф. Тео Вос, от Университета във Вашингтон, Сиатъл, и неговите колеги се заемат да изчислят броят на заболяванията и нараняванията с дълготраен ефект след 188 страни между 1990 и 2013, като използват информация от над 35 000 източника.

Екипът също така се опитва да изчисли броят на годините, изгубени поради заболявания през този период от 23 години.

Като цяло, изследователите успяват да изчислят разпространението и броят инциденти за 301 остри и хронични заболявания, както и да оценят ефектите на 2337 здравословни последствия, които са в резултат на поне един от тези проблеми.

Проф. Вос и колегите му откриват, че през 2013 година, само един на всеки 20 души или около 4.3% от населението на земята няма здравословни проблеми, което означава, че 95 % от нас имаме едно или повече заболявания.

Изследователите откриват, че 2.3 милиарда души, което прави повече от една трета имат най-малко пет здравословни проблема през 2013 година. През периода на проучването от 23 години броят на хората с десет или повече здравословни състояния се е повишил с 52%.

Броят на хората с множество заболявания се увеличава с възрастта. През 2013 36% от децата в развитите страни на възраст между 1 и 4 години нямат констатирани заболявания, в сравнение с 0.03% от възрастните на възраст от 80 години и повече.

Броят на трудоспособните години, загубени поради заболявания нарастват от 21% през 1990 на 31% през 2013. Броят на годините, прекарани в болест нарастват от 537.6 милиона през 1990 година на 764.8 милиона през 2013.

Изследователите отнасят това увеличение през 23-годишния период на нарастването на населението на земята и неговото застаряване. Те откриват, че основните причинители за подобно състояние са мускулно-скелетните заболявания, менталните заболявания, неврологични състояния и хронични респираторни проблеми.

Водещите причини за заболяванията и травмите не се променят значително в периода между 1990 и 2013 година, според провежданото изследване. Екипът от изследователи констатира, че през 2013 година мускулно-скелетните проблеми, като болки в кръста и артрит, наред с менталните заболявания и по-конкретно безпокойство, депресия и пристрастяване към наркотични вещества и алкохол съставляват почти 50% от всички световни здравословни проблеми. Болките в кръста и депресията са две от първите 10 причини на заболявания през 2013 година сред всички страни, които са участвали в изследването. Тези две заболявания са причинители на повече здравословни проблеми отколкото хроничната обструктивна белодробна болест, диабета и астмата, взети заедно, сочат резултатите от проучването.

Екипът на проф. Вос открива, че водещите причини за нетрудоспособност и здравословни проблеми варира в зависимост от географския регион. Падания, например, са втората водеща причина за проблеми и травми в 11 от 13 страни в Централна Европа, докато безпокойството е сред най-осезаемите причинители на заболявания в страните от Карибския басейн.

Миналите военни конфликти са сочени като основна причина за завишените проценти на здравословни проблеми в страни като Камбоджа, Никарагуа, Руанда и втората по големи във Виетнам.