На 8 декември 2014 година в списание Hypertension бяха публикувани онлайн резултатите на малко южнокорейско рандомизирано проучване с кратна осреднена структура на изследване, в което беше показано, че напитката соево мляко от метална опаковка води до повишаване на нивата на бисфенол А /съединение, което се открива в пластмасовия слой на консервните опаковки/ в урината и до ръст на систоличното артериално налягане в сравнение с употребата на тази напитка от стъклени бутилки.

Южнокорейското изследване се базира на по-рано получените епидемиологични данни за това, че хората с високи концентрации на това съединение в урината са с повишен риск от сърдечно-съдово заболяване.

Целта на това проучване е да се тества хипотезата, че потреблението на консервирани напитки и съответно в контакт с бисфенол А влияят на нивото на артериалното налягане и на вариабилността на сърдечния ритъм.

В южнокорейското изследване били включени 56 жени и четирима на 60 и над 60-годишна възраст /средната възраст на участниците била 73 години/ от местен обществен център.

Средното ниво на кръвното налягане на взелите участие било 134/80 мм живачен стълб и 43% от тях били на антихипертензивна терапия.

За целта на изследването участниците посещавали изследователския център 3 пъти с интервал от седмица след въздържане от консумация на храна през нощта.

Взелите участие били помолени да изпиват по 2 порции от достъпните в търговската мрежа соево мляко от стъклени бутилки, метални опаковки или и двете.

2 часа след употребата на соево мляко от консервни опаковки с пластмасов слой средното ниво на БФА в урината на участниците се оказало 1600% по-високо, отколкото след прием на соева напитка от стъклени бутилки – 16.91 микрограма на литър срещу 1.13 мкг/л.

След приемът на напитката от стъклени бутилки средното ниво на систоличното артериално налягане се понижило със 7.9 мм живачен стълб, но приемът на напитката от метална опаковка това намаляване представлявало сало 2.9 мм живачен стълб, тоест с 5 мм ж. с. по-малко /Р=0.016/.

Според авторите на проучването това относително „повишаване“ на нивото на систоличното налягане води до клинично значимо увеличаване на риска от сърдечно-съдови заболявания и обяснява установената по-рано в епидемиологичните изследвания взаимовръзка между високите нива на БФА в урината и заболявания на сърцето и периферните съдове.

В южнокорейското проучване не била открита никаква разлика по отношение на вариабилността на сърдечния ритъм.

Учените отбелязват, че избрали соевото мляко за целите на изследването, защото само по себе си то не повишава артериалното налягане.

Всъщност, както се наблюдава в това проучването, тази соева напитка спомага за понижаване на кръвното налягане с лека и умерена хипертония.

Коментирайки резултатите от проучването, авторите отбелязват, че те са успели да опишат сравнително краткотрайно въздействие и затова в бъдеще, за да се оцени взаимовръзката между повторната експозиция на БФА и повишения риск от сърдечно-съдови заболявания ще са необходими дългогодишни проучвания.

В същото време южнокорейските учени са на мнение, че получените от тях данни са достатъчни отговорните институции да обърнат внимание на факта, че въздействието на бисфенол А представлява значителен риск за общественото здраве и призовават да се вземат по-строги мерки с цел контрол на съдържанието на това съединение в храните.