Напрежението между здравното министерство и НЗОК възникна след разногласията по повод заплащането на специализирана животоспасяваща диетична храна на болно момиче, което губи правото да я получава след навършване на 18-годишна възраст.

Защо управителят на касата нападна здравно министерство

Семейството на момичето изпраща писмо до НЗОК с описание на случая, но в отговор е получен категоричен отказ храната да бъде заплатена, като се позовават на Закона за здравето, съгласно който специализирани диетични храни получават безплатно само лица до 18-годишна възраст.

Експертите на НЗОК в случая можеха да проявяват известна оперативна самостоятелност, предвид че става въпрос и за един единствен случай и да продължат да заплащат храната. Има такива възможности, предвидени в Устройствения правилник на касата.

Публикациите по медиите предизвикаха и реакцията на здравното министерство, тъй като средствата за заплащането на тези специализирани храни са в рамките на трансфера в размер над 1,5 млрд.лева към бюджета на касата. И не би било редно НЗОК да отказват плащане.

В рамките на тези средства влизат дейностите по здравното осигуряване на всички онези, които по закон са осигурени от държавата – пенсионери, учащи, както и всички лица до 18 години.

Изглежда този случай води до  „преливане на чашата” и накара управителят на НЗОК да реагира, като даде изявление пред медиите, с което директно нападна здравното министерство. Още повече, че и мандатът му изтича през март.

Конкретният повод бе обвинения в лобизъм, обект на атака стана и председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева.

Според изявленията НЗОК  е принудена да плаща на някои частни болници до 8 пъти по-скъпи лекарства, отколкото на останалите.

От Асоциацията на частните болници също реагираха на изявленията на управителя на касата, като отрекоха подобни твърдения.

Не бе подминат и проблемът с ниските заплати на медицинските сестри, който както Министерски съвет, така и здравното министерство се опитаха да решат с драстично вдигане на цените на някои клинични пътеки.

Защо вдигнаха заплатите на учителите, а на медицинските сестри - НЕ

Според управителят на НЗОК касата не може да казва на болниците каква част от парите, които се плащат за клиничните пътеки да се дават на заплати.

НЗОК плаща за извършена дейност, не може да се меси на лечебните заведения, които са търговски дружества, които са имат директори, явяващи се работодатели.

Сред наболелите проблеми на българското здравеопазване е това, че се плаща не за качество на медицинските дейности, а за обем, което изкривява много пазара. И може би се явява пречка управителите на болниците да оправят заплатите на медицинските сестри.

Направена бе съпоставка със сферата на образованието, където заплатите на учителите бяха вдигнати от МОН, там също се плаща за ученик. Но училищата не са търговски дружества, каквито са лечебните заведения, а юридически лица на публичното право, които функционират съгласно правилата за Закона за училищното и предучилищното образование.