Нарцисите обикновено много надценяват своята значимост, упрекват ги за липсваща скромност. Психолозите смятат, че те са много по-щастливи от повечето хора, които не могат да бъдат определени като самовлюбени.

Какво е това нарцисизъм и какви са предимствата на тази черта

Според данни от изследвания на университета в Белфаст, нарцисите със своето поведение могат да извадят от равновесие и да ядосат околните, но това по никакъв начин не им влияе. Раздразнението на околните не ги обезсърчава, нито пък ги кара да страдат.

Негативното отношение към нарцисизма не ни позволява да видим и предимствата, от които самите нарциси се възползват.

Нарцисизъм е една от негативните личностни характеристики, близки до еднозначно негативни черти на характера – макиавелизъм и психопатия.

Според редица психогенетични изследвания, в наследяването на т.нар. „тъмна триада” – нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия, е открита генетична връзка, макар и доста слабо изразена.

Нарцисите могат да игнорират интересите на другите и да предизвикат негативни емоции у тях. Това поведение на нарцисите ги пази от стрес, вълнения, негативни емоции и от недоволство от себе си.

Никакво чувство за вина и срам

При тях нивата на стрес са много по-ниски, отколкото при други, които не проявяват нарцистични черти на характера, и съответно те гледат по-оптимистично на живота.

От негативните емоции ги предпазва тяхната самоувереност и чувство за собствена значимост.

Това изследване потвърждава данни от предходен научен труд на учени от Белфаст, които установяват, че нарцисите обикновено правят по-успешна кариера и съответно имат по-големи успехи в социалния живот.

Тяхната психологическа твърдост и издръжливост им помага по-добре да се справят с трудностите, тъй като не се разстройват, заради откази и провали, тъй като не се смятат за отговорни за тях.

Нарцисите не се боят от риска, бидейки уверени в собственото си превъзходство, дори и тази самоувереност да е напълно неоправдана.

Също те действат много по-твърдо и решително, защото не са склонни да съчувстват на околните, почти не изпитват чувство за срам и не се смятат за виновни.

Въпреки тези негативни за обществото лични качества, нарцисите често биват възнаградени за своята самоувереност.

Психолозите също опитват да разберат защо в съвременното общество нарцисите са значително повече, отколкото в миналото – както в политиката, в социалните мрежи, така и сред знаменитостите, макар и сам себе си нарцисизмът да се осъжда и да се смята за социално токсичен.

Или просто благодарение на социалните мрежи, те стават забележими за повечето хора.

Нарцисите са различни, в зависимост от личностните особености, и обстоятелства.

Има такива, които са с високо социално положение, разполагат с власт и с прекалено надценено чувство за собствена значимост.

Тези прекрасни нарциси много добре се справят със стреса, и като цяло са с много позитивни черти на характери.

Съществуват и много уязвими, които винаги са готови да се отбраняват и да гледат на другите хора като на врагове.

Не всички проявления на нарцисизма могат да се определят като положителни, но някои характеристики при определени обстоятелства могат да са полезни за самия нарцис.

На нарцисизма не трябва да се гледа еднозначно като добро или лошо явление. Това е само една от чертите на характера, и може да бъде, в зависимост от обстоятелствата полезна или вредна.

Полезен и злокачествен нарцисизъм

При полезната форма на преден план излиза амбициозност, самоувереност, стремеж да се поставят високи цели.

Тези черти определят предразположението на нарцисите към ръководни роли в обществото.

При полезна форма на нарцисизъм адаптацията на самия нарцис в обществото не е нарушена.

Околните, както и самият той, едва ли ще заподозрат каквото и да е отклонение в поведението му, просто ще го смятат за уверен в себе си и леко самовлюбен човек.

Без полезен нарцисизъм, ако това понятие е уместно, едва ли ще е възможно човек да стане успешен, популярен и публична личност.

При липса на характерни за нарцис черти на характера трудно може да се стигне до върха на управленската пирамида или на шоубизнеса.  

Злокачествен нарцисизъм е, когато съответният нарцис изпада в състояния на параноя, за него всички са врагове и изпитват желание да му навредят.