Учени от Университета на Аризона твърдят, че жените са склонни да проявяват нежност на генетично ниво, което не може да се каже за мъжете.

Изследователите изучават как се променя от човек до човек склонността му да проявява нежност – демонстрираната привързаност към другите хора, и до колко на нейните проявления влияят генетиката и заобикалящата среда.

Генетично ли е заложено на жените да са нежни

В проекта взели участие 464 двойки възрастни близнаци на възраст от 19 до 84 години.

Половината от тях били еднояйчни близнаци, тоест генетично идентични, а половината – разнояйчни, родени едновременно, но имащи генотип, сходен само на 50%.

Всички участници преминават тестове до колко са склонни да проявяват нежност, след което резултатите били сравнени за всяка от двойките близнаци.

Ако пък гените не играели никаква роля в изразяването на степен на привързаност, тоест резултатите за разнояйчните и еднояйчните близнаци били сходни. Но за женските двойки близнаци това се оказва, че изобщо не е така.

Според изчисленията, проявата на нежност спрямо другите при жените на 45% се определя от наследствеността и само на 55% от влиянието на заобикалящата среда, например, със средствата за масово осведомяване, от тези, с които имаме лични отношения.

Нежността при мъжете се формира единствено под въздействие на факторите на външната среда.

Гените ли определят колко да сме нежни или средата

Учените подчертават, че получените от тях данни се отнасят към популацията като цяло, а не към конкретния човек.

Това не означава, че човек трябва да е нежен точно в съответствие със своите гени. Те само ни предразполагат до един или друг тип поведение, а това как човек се държи в крайна сметка зависи и от самия него.

Поведението се определя и от ситуацията, жените в трудна ситуация може да са и по-груби в отношението си към околните и от мъжете, затова гените оказват влияние, но то дори не е  50%, както се установява от настоящото изследване.

Зависи от самия тип на поведение и от характера на жената, някои по природа се държат повече като мъже и за тях проявлението на нежност е по-скоро изключение.