При отказ от повторен преглед от лекари на НОИ бъдещите пенсионери по болест отиват на съд.

Единственото министерството на труда подкрепи новото разрешение

С предлагани промени в Кодекса за социално осигуряване се предвижда към Националния осигурителен институт да бъдат назначени лекари и да бъдат сключени договори с болници, на които да се изпращат за повторни прегледи всички, на които е издадено решение на ТЕЛК.

Тези прегледи ще предшестват или по-скоро ще станат част от процедурата по отпускане на пенсиите за инвалидност. Промяната в КСО е предложение е на една от партиите на управляващата коалиция, може би, за да се направи опит, за да се спрат измамите с фалшивите решения на ТЕЛК.

Промяната бе включена в Съвета за тристранно сътрудничество, който се проведе днес следобед, но единствено от Министерството на труда и социалната политика подкрепиха промените, работодатели и синдикати се обявиха против въвеждането на нещо като втори ТЕЛК и евентуално съдебно обжалване на решенията при отказ да бъдат направени повторни прегледи.

Минимална пенсия за старост до отпускането на пенсията

Решенията на ТЕЛК, при които е определена трайна неработоспособност – над 50% и сега се разглеждат от Медицинската комисия към съответното Териториално поделение на НОИ и ако всички членове са единодушни, тогава решението на ТЕЛК не се обжалва пред Регионалния съвет, в противен случай се прилага процедурата по обжалване.

Сега от ВМРО предлагат при отказ на лицето, което е подало заявление за отпускане на пенсия за инвалидност, поради общо заболяване, да се яви на преглед и да си направи изследвания, които се назначават от лекари и в болници, с които НОИ има сключен договор.

Също така лекарите на НОИ ще могат и да връщат на ТЕЛК решението за ново произнасяне, като срокът за това ще е 14-дневен.

При съдебно обжалване ще трябва да се уреди и въпросът това да става в рамките на бързо производство – не повече от 1,5 месеца, тъй като обикновено се касае за тежки случаи и не може да се допусне протакане.

При обжалване на хората с инвалидност ще бъде отпускана минималната пенсия за старост, която е малко над 140 лв.