Повечето от нас знаят какво представлява плацебо ефектът – човек изпива таблетка, която не съдържа лекарствено вещество, но въпреки това започва да се чувства по-добре.

Но плацебото има и по-малко известен антипод – ефект ноцебо. Това означава, че ако очакваме да се разболеем, то е възможно наистина да постигнем този неблагоприятен резултат без обективни причини.

Не са редки случаите в клиничната практика, когато например пациент се чувства напълно нормално, докато не чуе от лекуващия си лекар страшната присъда, че има рак и му остават няколко месеца живот и в определения от лекаря срок той наистина умира.

Но впоследствие аутопсията показала, че диагнозата не е поставена правилно – туморът всъщност е бил доброкачествен и не се е развивал. В такива случаи причина за това неблагоприятно стечение на обстоятелствата е ноцебо ефектът /от латински, нанасящ вреда/.

Дори някои психолози твърдят, че с грешно поставена диагноза за терминално заболяване човек може да умре, защото се е намирал в негативно емоционално състояние, очаквайки със сигурност настъпването на смъртта.

Специалистите в областта на психологията посочват, че на развитието на практически всяко заболяване влияние оказва емоционалната сфера на човека. Така например първопричина за язвената болест е Helicobacter pylori, която присъства при 90% от хората.

Но не се разболяват всички хора, а само някои, при които в резултат на отрицателни душевни преживявания в организма им възникват условия за успешно размножаване на тези бактерии.

Според някои невролози с подозрителността си някои хора сами влошават здравословното си състояние.

И дават примери от клиничната си практика – посочва се пример с пациентка, която потърсила лекарска помощ, защото била започнала да кашля, но до такава степен си е внушила, че е тежко болна, сякаш ще и поставят диагноза за наличие на онкологично заболяване.

Същата пациентка се подложила на безумно скъпи изследвания и най-накрая се уверила, че никакво онкологично заболяване не застрашава нейния живот.

Въз основа на медицинската си практика някои лекари смятат, че до влошаването на състоянието на пациента може да доведе простото прочитане на листовката на конкретното лекарство, в която са описани неговите странични ефекти.

И дори ако никакви странични ефекти не се проявят, след приема на препарати пациента често се чувства неразположен.

А тези, които смятат, че са изложени на по-висок риск от развитие на някакво заболяване, то те се разболяват по-често от него, отколкото тези, които също са изложени на риск, но не подозират за него.

Според някои невролози ноцебото действа като „развален телефон“ или ефекта от „уста на уста“. „Достатъчно е разпространяването на слух, който по никакъв начин не може да бъде обоснован от професионалната медицина, че някое лекарство действа негативно.

Въпреки че хората може да са го използвали от години и да са били доволни от неговото действие“ – отбелязват невролозите. Понякога ролята на „развален телефон“ играе телевизора, а през последните години и Интернет.

Например веднъж по телевизията била разпространена информация за това, че един антидепресант, произведен във Франция, се употребява от наркомани.

В резултат на това много хора започнали да се отказват от неговия прием, въпреки че антидепресантът се отразявал отлично на състоянието на тези, които го приемали и се употребява в цяла Европа. Същото се отнася и за възникналата истерия около ваксините, главно в социалните мрежи.