С нова заповед здравния министър до известна степен смекчи режима за преминаване през контролно-пропускателните пунктове, които функционират от вече почти седмица, по входовете и изходите на областните градове.

Облекченията на режима за преминаване – с нови бележки

Това предизвика до известна степен объркване сред повечето пътуващи до и от областните градове, тъй като няколко пъти бе промяна формата на бележките, които са необходими за влизането и излизането от населените места областни центрове.

Към настоящите условия, при които се допуска влизане и излизане от областен град, се добавят нови. Най-важното от тях за тези, които не са регистрирани на адреса, на който живеят.

Официално в заповедта е залегнало понятието адрес, на който дадено лице временно пребивава, и това се удостоверява в декларация.

Това е добър повод да се легализира и в Закона за гражданската регистрация понятието „временно пребиваване”, тъй като понастоящем съществуват само постоянен и настоящ адрес.

Не са малко хората, които живеят в големите областни градове и в столицата, но са регистрирани по настоящ и постоянен адрес в по-малък град и населено място.

Какво наложи облекчаване на режима на достъп

Още разкриването на КПП-та по входовете и изходите областните градове много хора бяха изправени пред опасността да бъдат върнати от полицията, тъй като нямат нито постоянен, нито настоящ адрес в тези населени места.

От МВР и здравното министерство тогава дадоха устни указания на служителите да искат от пътуващите посочват адресите, на които пребивават, в декларации, тъй като в общинските администрации в областните градове започнаха да прииждат хора за смяна на адрес или за удостоверения за настоящ адрес.

В документите за самоличност не е посочен настоящ адрес, а само постоянен. Разбира се, в декларацията, може да се посочи настоящия адрес, който да се провери впоследствие от органите на МВР.

С декларация вече ще бъде възможно излизането от областен град с цел полагане на грижи за близки и роднини, които живеят в по-малки населени места, а пътуващият няма настоящ или постоянен адрес там. Например, баща от малък град, не може да отиде при детето си, което живее при майка си в областен.

Ще бъдат допускани в областни градове и хора от населени места, в които няма магазини и аптеки за снабдяване със стоки от първа необходимост.